1397

آمار صادرات اسفندماه 1397

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,092 1,189,340 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده…

آمار صادرات بهمن ماه 1397

  شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,063 1,133,354 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي…

آمار صادرات دی ماه 1397

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 808 926,439 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده…

آمار صادرات آذرماه 1397

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 822 1,195,211 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده…

آمار صادرات آبان ماه 1397

نام تعرفه کشور مقصد وزن خالص (kg) ارزش دلاری زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم امارات متحده عربی 362 809602 سوئد 2 3531 قطر…

آمار صادرات مهر ماه 1397

نام تعرفه کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم امارات متحده عربی 267 387.415 سوئد 93 13.456 قطر 73…

آمار صادرات شهریور ماه 1397

ارزش دلاری وزن خالص کشور مقصد نام تعرفه 339.254 234 امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم 152.975 106 سوئد 126.010 87…

آمار صادرات مرداد ماه 1397

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه اسپانیا 1 1450 انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی کویت 3 4176 نیوزیلند 2…

آمارصادرات تیرماه1397

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه اسپانیا 1 2333 پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم سنگاپور 2 2320 اسپانیا 10 12647 انواع پودر زعفران در بسته بندی…

آمارصادرات خرداد ماه 1397

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه آلمان 2 2160 پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آلمان 2 8856 انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10…

پربازدیدهای هفته