1397

آمار صادرات اردیبهشت ماه1397

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه آلمان 4 6221 پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم اسپانیا 14 24075 انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10…

آمارصادرات فروردین ماه 1397

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه کالا فرانسه 6 10200 پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم تایوان 1 1728 اسپانیا 10 20000 انواع پودر زعفران در بسته…

پربازدیدهای هفته