1396

آمار صادرات اسفند ماه 1396

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه اسپانیا 5 10000 انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده خرده فروشی امارات متحده عربی 2 4481 کانادا…

آمار صادرات بهمن 1396

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه انگلستان 4 2251 انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده خرده فروشی امارات متحده عربی 1 1286 استرالیا…

آمارصادرات آذر و دی

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه کانادا 3 2098 پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آلمان 12 23889 انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10…

آمار صادرات زعفران؛ آبان ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری هنگ کنگ 10132 15480414 اسپانیا 8354 12,162,128 امارات متحده عربی 7646 11,724,445 افغانستان 1962 3,216,693 فرانسه 613 800,695 قطر 182 248,735 مراکش 180 206,700…

آمار صادرات زعفران؛ مهر ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری اسپانیا 4233 4596754 امارات متحده عربی 3896 5,709,398 هنگ کنگ 2972 4,421,649 افغانستان 1278 1,937,624 سوئد 200 312,000 آلمان 114 181,523 قطر 92 130,021…

آمار صادرات زعفران؛ شهریور ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری امارات متحده عربی 3109 4609965 هنگ کنگ 3001 4,490,189 اسپانیا 879 1,046,883 افغانستان 804 1,254,190 سوئد 206 347,634 قطر 193 239,553 فرانسه 106 113,360…

آمار صادرات زعفران؛ مرداد ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری امارات متحده عربی 3130 4703571 اسپانیا 2371 2,239,718 هنگ کنگ 2275 3,388,117 افغانستان 814 1,269,840 سوئد 275 448,500 قطر 233 369,297 بحرین 80 122,397…

آمار صادرات زعفران؛ تیر ماه ۱۳۹۶

کد کالا کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری آفریقای جنوبی 2 3275 9102010 آلمان 12 19,344 زعفران خرد نشده و سائیده نشده اسپانیا 35 52,593 استرالیا 4 8,409 امارات متحده…

آمار صادرات زعفران؛ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کدکالا کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری 9102010 پاکستان 4 10,800 زعفران خرد نشده و سائیده نشده ژاپن 2 2,539 آلمان 10 19,579 اسپانیا 6 8,571 استرالیا 24 51,162 امارات…

پربازدیدهای هفته