بایگانی‌ها: ШўЩШШ ШШШЇШШШЄ

صادرات زعفران در شهریور ۱۴۰۲

?میزان رشد صادرات زعفران در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ?شهریور ماه امسال بیشترین رشد صادرات نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری را داشت.  

صادرات زعفران مردادماه(گمرک مشهد)

  سال ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1402 5 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 155 157,864…

صادرات زعفران تیرماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه  وزن (کیلوگرم)  ارزش (دلار) 1402 4 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 246…

صادرات زعفران خردادماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه  وزن (کیلوگرم)  ارزش (دلار) 1402 3 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 195…

صادرات اردیبهشت ماه 1402(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1402 2 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 279…

آمار صادرات فروردین ماه(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1402 1 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 150…

آمار صادرات اسفند ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 12 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 528…

آمار صادرات بهمن ماه 1401(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 11 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 345…

صادرات دی ماه 1401(گمرک مشهد)

ماه اسم گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 10 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 403 466,977…

پربازدیدهای هفته