مقالات

مقالات

انواع دسته بندی زعفران

زعفران دسته زعفران دسته اصلی‌ترین و پایه‌ای ترین نوع زعفران بوده که از کنار هم چیده شدن و خشک شدن تمامی یک رشته زعفران (شامل کلاله و خامه) به‌دست می‌آید.…
مقالات

کاربردهای زعفران؛ مصارف غذایی زعفران

در ساده ترین حالت سه کاربرد اصلی برای زعفران متصور است: مصارف غذایی مصارف دارویی مصارف صنعتی در این مقاله به‌طور تفضیلی به مصارف غذایی زعفران می‌پردازیم. مصارف غذایی زعفران…

پربازدیدهای هفته