شهریور

آمار صادرات زعفران؛ شهریور ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری امارات متحده عربی 3109 4609965 هنگ کنگ 3001 4,490,189 اسپانیا 879 1,046,883 افغانستان 804 1,254,190 سوئد 206 347,634 قطر 193 239,553 فرانسه 106 113,360…

آمار صادرات زعفران؛ مرداد ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری امارات متحده عربی 3130 4703571 اسپانیا 2371 2,239,718 هنگ کنگ 2275 3,388,117 افغانستان 814 1,269,840 سوئد 275 448,500 قطر 233 369,297 بحرین 80 122,397…

پربازدیدهای هفته