صادرات فروردین ماه 1401(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک کشور طرف معامله کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 99 34,099,579,402 141,416
1 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,061 311,694,395,294 1,287,754
1 مشهد امارات متحده عربي 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 2,403,350,000 10,000
1 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 698 222,359,289,357 918,972
1 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 6,746,476,365 27,345
1 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 872,638,029 3,537
1 مشهد بلژيک 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 3,272,953,464 13,516
1 مشهد بلژيک 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 2,321,772,552 9,588
1 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 1,221,989,301 4,953
1 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 1,934,810,460 7,990
1 مشهد بحرين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 1,745,522,775 7,075
1 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 6,801,480,500 28,300
1 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,124 640,246,499,880 2,622,180
1 مشهد انگلستان (بريتانيا) 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 6,997,434,541 28,897
1 مشهد هند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 216 64,597,001,040 266,760
1 مشهد ایتالیا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 102 34,862,911,380 143,970
1 مشهد کامبوج 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 2,960,332,650 12,225
1 مشهد کامبوج 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 339,833,690 1,414
1 مشهد کویت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 31 10,705,979,275 44,833
1 مشهد کویت 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 41 15,853,806,519 65,471
1 مشهد لبنان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 269,839,480 1,123
1 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 236 64,006,145,280 264,320
1 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 60 20,381,954,988 85,353
1 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 2,534,341,948 10,613
1 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 119 40,398,628,274 167,540
1 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 72 24,731,507,888 102,866
1 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 2,448,532,980 10,188
1 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 40 15,478,483,680 63,920
1 مشهد زامبيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 614,488,528 2,557

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته