صادرات زعفران خردادماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه  وزن (کیلوگرم)  ارزش (دلار)
1402 3 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 195 235,927
1402 3 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 630 664,286
1402 3 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,626 1,908,614
1402 3 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 268 317,889
1402 3 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 761
1402 3 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 47,520
1402 3 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 8,966
1402 3 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 7,245
1402 3 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 21 25,883
1402 3 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 46,787
1402 3 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 38 45,047
1402 3 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 6,541
1402 3 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,758 3,406,272
1402 3 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 17,197
1402 3 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 24,036
1402 3 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,420 3,553,097
1402 3 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 16,101
1402 3 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 176 186,435
1402 3 مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 19,346
1402 3 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 7,464
1402 3 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 953
1402 3 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 44 54,584
1402 3 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 26 30,621
1402 3 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 4,093
1402 3 مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 4,277
1402 3 مشهد ایتالیا انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,311
1402 3 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 421 402,299
1402 3 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 23,332
1402 3 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,566
1402 3 مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,375
1402 3 مشهد مالزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 5,512
1402 3 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 6,401
1402 3 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 17,873
1402 3 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 288 329,873
1402 3 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 74 77,346
1402 3 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 82 96,238
1402 3 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 88 110,442
1402 3 مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 15,573
1402 3 مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 150 189,205
1402 3 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,545
1402 3 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 30 38,181

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته