صادرات زعفران تیرماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه  وزن (کیلوگرم)  ارزش (دلار)
1402 4 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 246 283,056
1402 4 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 427 470,431
1402 4 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 896 1,010,056
1402 4 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 751 910,857
1402 4 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 1,996
1402 4 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25 32,023
1402 4 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 35,640
1402 4 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,125
1402 4 مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,463
1402 4 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 14 16,750
1402 4 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 5,940
1402 4 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,970
1402 4 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,391 4,088,343
1402 4 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,188
1402 4 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 25 27,495
1402 4 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,270 2,434,265
1402 4 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 454 456,690
1402 4 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 40 50,364
1402 4 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 46,794
1402 4 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 34 39,903
1402 4 مشهد موريس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 11,880
1402 4 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 11,208
1402 4 مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,188
1402 4 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 204 247,661
1402 4 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 59,400
1402 4 مشهد فيليپين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 6,532
1402 4 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 66 65,748
1402 4 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 125 147,696
1402 4 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 70 84,357
1402 4 مشهد فدراسیون روسيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,447
1402 4 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 128,297
1402 4 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 9,499
1402 4 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 6,332
1402 4 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 48 56,448
1402 4 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 8,552
1402 4 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,970
1402 4 مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,393

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته