صادرات آبان ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1401 8 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 366 113,157,180,930 411,506
1401 8 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 740 219,480,180,654 797,026
1401 8 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8,426 2,522,693,970,770 9,177,923
1401 8 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 854 265,027,292,024 958,734
1401 8 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 1,598,597,733 5,858
1401 8 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 4,980,046,529 18,250
1401 8 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 9,938,693,480 36,102
1401 8 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,120,348,445 4,106
1401 8 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 318,977,343 1,159
1401 8 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 210 73,568,067,615 268,960
1401 8 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8,277 2,566,327,151,303 9,328,860
1401 8 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 13 3,940,129,667 14,340
1401 8 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7,025 2,111,475,016,296 7,628,376
1401 8 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 90 22,216,867,960 81,320
1401 8 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 3,532,445,410 12,830
1401 8 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 3,532,445,410 12,830
1401 8 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 549 167,670,061,337 607,700
1401 8 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,012,918,368 3,696
1401 8 مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 710,874,206 2,602
1401 8 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 144 43,614,394,212 158,874
1401 8 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 50 16,115,152,158 58,986
1401 8 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 584,108,014 2,138
1401 8 مشهد موريس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 490,632,714 1,782
1401 8 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 21 7,016,025,624 24,646
1401 8 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 2,484,609,828 9,066
1401 8 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 430 139,280,558,280 505,992
1401 8 مشهد پرتغال زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 560 15,316,698,000 56,000
1401 8 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 129 42,353,229,083 154,802
1401 8 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 86 27,436,792,328 99,991
1401 8 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 284 96,645,571,378 342,928
1401 8 مشهد صربستان و مونته نگرو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 1,679,013,000 5,800
1401 8 مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 2,315,241,984 8,448
1401 8 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 883,111,352 3,208
1401 8 مشهد ترکيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 351,616,414 1,283
1401 8 مشهد ترکيه انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 76 25,471,922,626 92,663
1401 8 مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 67 22,585,238,206 82,208
1401 8 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 35 11,792,391,320 42,910
1401 8 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 130 42,453,998,651 154,909
1401 8 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 7,002,177,780 25,660

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته