آمار صادرات مهر ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 652 74,294,563,030 332,633
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,285 261,817,272,396 1,155,875
مشهد امارات متحده عربي انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 2,098,775,000 8,750
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,937 234,446,783,179 1,019,534
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,203 135,403,513,970 623,795
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 432 54,330,032,590 230,690
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,396 168,491,131,840 707,252
مشهد اتريش زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 418,632,000 2,000
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 544,776,579 2,313
مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 143,916,000 600
مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 24 2,840,432,450 12,400
مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 49 5,402,963,110 24,994
مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 11 1,319,087,646 6,102
مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 367,871,952 1,582
مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 514,712,633 2,266
مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 641,786,325 2,825
مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 27 2,909,163,620 13,420
مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 2,442,754,900 11,300
مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 128,357,265 545
مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 329 44,037,688,100 184,585
مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 335 44,596,582,158 189,399
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 917 121,479,085,335 518,184
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 103 11,643,768,551 52,964
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 86 10,697,562,306 47,900
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 589 65,981,951,500 294,500
مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 300 33,207,051,000 141,000
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,372 136,688,565,732 586,572
مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 350,947,382 1,534
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 1,280,203,867 6,116
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 359,790,000 1,500
مشهد يونان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 2,702,162,500 12,500
مشهد يونان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,221,377,450 5,650
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,964 226,912,008,505 1,007,423
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,236 280,622,514,232 1,207,102
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,102 399,090,731,467 1,742,017
مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 95 10,763,577,500 47,500
مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 195,150,096 814
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 366 41,632,072,310 186,938
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 216 26,493,661,926 120,224
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 55 6,526,320,729 29,161
مشهد ماکائو انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 13,306,371,500 56,500
مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 617 83,643,499,480 348,718
مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 108,086,500 500
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 218 24,728,595,682 109,051
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 814 89,279,612,180 378,638
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 132 14,167,118,443 64,535
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 5,887,775,000 25,000
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 79 9,733,210,852 44,454
مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 156 16,950,143,115 78,295
مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 150 17,663,325,000 75,000
مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,199,300,000 5,000
مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 745,156,804 3,164
مشهد سنگاپور انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 638,705,832 2,712
مشهد سنگاپور انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 235,511,000 1,000
مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 225 24,175,200,600 112,350
مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 19,711,953,976 89,016
مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 402 36,631,624,460 161,232
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 114 12,062,862,250 57,534
مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 41 5,229,792,593 22,206

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته