آمار صادرات مهر ماه ۱۴۰۰(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
7 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 232 27,543,050,710 117,932
7 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,011 338,746,269,947 1,453,381
7 مشهد امارات متحده عربي انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 288,325,000 1,250
7 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,179 268,679,818,138 1,152,303
7 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 905,358,188 3,898
7 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 51 5,988,863,000 25,500
7 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 2,547,726,488 10,912
7 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 13 1,778,487,615 7,621
7 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 919,333,800 3,960
7 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,654,132,700 11,300
7 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 429,143,530 1,828
7 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 171,825,360 735
7 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 9,796 1,248,550,596,546 5,327,927
7 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 44 5,825,619,758 25,098
7 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 2,045,540,000 8,750
7 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 357,677,280 1,530
7 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,158 307,488,221,150 1,319,935
7 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 3,476,085,000 15,000
7 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 502 57,803,865,615 247,887
7 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 134,598,646 581
7 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,327,066,350 5,650
7 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 72 8,357,580,000 36,000
7 مشهد ايرلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 164,180,421 699
7 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 106 13,778,757,440 58,940
7 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 460,538,720 1,970
7 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 678,159,926 2,915
7 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 130,322,900 565
7 مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 277,623,322 1,198
7 مشهد کره (جنوبي) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 877,363,854 3,786
7 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 80 9,707,979,253 41,664
7 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 1,400,224,500 6,000
7 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 2,396,613,750 10,250
7 مشهد قزاقستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 663,533,175 2,825
7 مشهد هلند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 9,953,190,050 42,950
7 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,253 143,794,774,000 614,500
7 مشهد پرتغال زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 130,932,535 565
7 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 108 12,528,778,752 54,000
7 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 70 8,096,166,000 35,100
7 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 125 14,429,366,758 62,556
7 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 663,533,175 2,825
7 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 331,766,588 1,412
7 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 1,880,455,500 8,100
7 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 188 18,195,053,907 77,677
7 مشهد اوکراين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 116,969,742 498
7 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 118 15,488,220,825 66,715
7 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 944,406,540 4,068
7 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 663,533,175 2,825
7 مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 621,929,541 2,684
7 مشهد آفريقاي جنوبي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 98,199,401 424

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته