آمار صادرات مرداد ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,193 101,617,492,745 562,265
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,950 167,324,254,644 924,084
مشهد امارات متحده عربي انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,106 1,869,184,800 10,080
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,218 115,850,072,581 635,606
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 664 60,935,937,820 337,008
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 10,222,658,000 56,500
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 109 10,061,693,862 55,489
مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 118,780,750 650
مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 996,713,125 5,375
مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 523,853,875 2,825
مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 1,000,011,164 5,527
مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 816,558,340 4,520
مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 46 4,308,582,225 23,235
مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 267 24,593,011,500 133,495
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 906 91,782,904,731 503,453
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 317 28,462,833,186 160,196
مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 1,137,068,750 6,250
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 66 5,848,658,195 32,525
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,360 122,616,530,186 680,514
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,644 133,309,888,130 739,786
مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 271,213,000 1,496
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 38 2,310,501,640 12,770
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,310 119,797,515,190 660,535
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,097 107,878,843,350 591,240
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,926 192,937,190,546 1,060,492
مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 85,038,040 471
مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 751,011,750 4,050
مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 374,019,185 2,065
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 466 42,841,147,678 235,191
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 49 4,610,774,670 25,213
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 249 24,679,122,910 139,119
مشهد مالزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 90,965,500 500
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 419 38,031,196,320 215,887
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 95,325,468 520
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 626 50,150,368,582 282,008
مشهد لهستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 182,294,862 1,002
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 130 11,078,467,294 61,254
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 35 2,941,166,240 16,270
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 306,052,590 1,695
مشهد اسلواکي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 457,560,862 2,468
مشهد تايلند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 1,465,549,200 8,100
مشهد ترکيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 25 2,274,137,500 12,500
مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 180 16,277,178,750 90,000
مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 4,123,237,280 22,540
مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 1,531,617,165 8,482
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 286 26,181,479,098 143,138
مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 21 1,765,589,958 9,759
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 289,278,600 1,560

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته