آمار صادرات مرداد ماه ۱۴۰۰(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
5 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 386 43,500,191,394 193,114
5 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,480 154,084,688,863 689,152
5 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,218 137,199,900,900 609,470
5 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,970 219,780,728,200 981,677
5 مشهد اتريش زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 111,813,500 500
5 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 33 3,806,530,593 16,828
5 مشهد استراليا انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 140,885,010 630
5 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 1,004,782,500 4,500
5 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 4,465,700,000 20,000
5 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 885,176,460 3,955
5 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 41 4,605,221,646 20,576
5 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 223,627,000 1,000
5 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 596 66,785,113,694 298,098
5 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 63 7,819,628,655 34,965
5 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,028 356,961,632,441 1,596,558
5 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,295,918,465 5,795
5 مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 16 4,466,358,750 20,000
5 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 205 21,874,983,700 96,824
5 مشهد دانمارک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 176,888,957 791
5 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 998,718,182 4,466
5 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,650 163,381,440,005 726,197
5 مشهد فنلاند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 292,746,096 1,308
5 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 960,477,965 4,295
5 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 411 50,330,834,382 225,066
5 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 334,927,500 1,500
5 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 96 12,129,528,480 54,240
5 مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 403,708,100 1,800
5 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 311,065,157 1,376
5 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 102 12,898,285,560 57,630
5 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 54 6,238,225,678 27,753
5 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 223,812,000 1,000
5 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 99 11,127,094,685 49,465
5 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 540 68,285,041,200 305,100
5 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 252,698,510 1,130
5 مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 252,698,510 1,130
5 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 209 23,438,487,888 104,724
5 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 107 11,367,957,730 50,765
5 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 47 5,308,869,200 23,725
5 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 33 3,415,404,870 15,282
5 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 39 3,998,424,522 17,886
5 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 383,046,270 1,695
5 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 112 14,169,666,100 63,460
5 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 908,323,380 4,068

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته