آمار صادرات فروردین ماه 1398

 

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 599 641,276
انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 13.12 16,406
انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8,189 9,283,075
انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 6,250
زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 669 387,402

 

جزئیات آمار صادرات گمرک زعفران مشهد فروردین ماه 1398

 

کشور گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم)  ارزش (دلار)
امارات متحده عربي مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 268.88                        300,117
استراليا مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2.23                            2,457
بلژيک مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0.5                              554
بحرين مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12.19                          14,131
سوئيس مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0.2                              220
اسپانيا مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5.61                            6,360
فرانسه مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0.31                              341
بريتانيا مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1                            1,100
هنگ کنگ مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 54                          40,500
کويت مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19.95                          23,838
قزاقستان مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0.32                              346
هلند مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10                          12,000
نروژ مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3.6                            4,320
زلاندنو مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4.8                            5,760
قطر مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 69.93                          62,811
سوئد مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 60                          72,000
سنگاپور مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8.2                            9,840
ويتنام مشهد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 76.89                          84,581
اسپانيا مشهد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 13                          16,250
ويتنام مشهد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0.12                              156
امارات متحده عربي مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3567.33                      4,031,965
افغانستان مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 857                        973,300
استراليا مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1                            1,200
بلژيک مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8.8                          10,566
بحرين مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 43                          46,250
کانادا مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1                            1,200
آلمان مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 114                        135,900
استوني مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3                            3,300
اسپانيا مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 829.5                        913,050
فرانسه مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8.31                            9,941
بريتانيا مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0.4                              440
هنگ کنگ مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1681.1                      1,922,510
عراق مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10                          11,000
کويت مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 17.5                          21,000
زلاندنو مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2.4                            2,880
قطر مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 202.86                        223,773
سوئد مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 70                          77,000
سنگاپور مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4                            4,800
تايوان مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25                          24,000
اکراين مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2                            2,400
ويتنام مشهد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 741                        866,600
آلمان مشهد 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5                            6,250
امارات متحده عربي مشهد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 284.35                        203,412
افغانستان مشهد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 111                          83,250
اسپانيا مشهد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 168                          21,840
بريتانيا مشهد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 0.2                              150
قطر مشهد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 55                          41,250
ويتنام مشهد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50                          37,500
جمــــع کل 9474.48                    10,334,409

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته