آمار صادرات شهریور ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 536 54,489,390,415 272,677
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,266 226,981,245,970 1,145,459
مشهد امارات متحده عربي انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 712,788,750 3,750
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,121 113,218,425,459 560,353
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,066 110,012,307,320 560,381
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 768 76,461,080,888 388,244
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 32 5,610,697,801 29,134
مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 528,107,760 2,542
مشهد بلژيک انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 778,920,000 3,750
مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,095,413,751 5,763
مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 2,127,160,980 10,460
مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 140 14,193,410,000 70,000
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,156 133,454,833,538 652,801
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,132,364,816 5,452
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 859,148,040 4,520
مشهد دانمارک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 178,672,380 940
مشهد استوني زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 591,317,700 2,825
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,961 150,064,707,872 736,907
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,466 124,655,871,297 619,281
مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 40 4,095,049,922 20,203
مشهد فرانسه انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 110,527,560 565
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 264 24,145,018,040 119,080
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 1,054,288,416 5,068
مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 410,854,336 1,978
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 343,683,285 1,695
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,890 184,658,614,750 944,750
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 864 94,648,753,200 466,880
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,305 142,563,560,532 704,961
مشهد هند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 104,686,848 504
مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 110,295,072 531
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 328 33,041,013,935 164,251
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 89 9,691,270,365 49,415
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 32 3,226,200,187 16,171
مشهد ماکائو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 96 9,970,176,000 48,000
مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 216,934,880 1,141
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 736 73,993,430,438 367,935
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 814 69,822,529,110 350,105
مشهد پاکستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 304,144,500 1,500
مشهد لهستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 118,263,540 565
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 213 21,230,856,829 106,461
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 534,858,400 2,575
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 26 2,942,063,430 14,446
مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 193 18,313,134,062 96,312
مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 122 13,936,118,240 68,930
مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 307,577,030 1,585
مشهد سنگاپور انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 322,180,515 1,695
مشهد ترکيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 838,537,070 4,412
مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 81 8,092,431,563 40,572
مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 71 6,158,890,639 30,574
مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 74 5,518,471,067 27,712
مشهد ايالات متحده زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 101,381,500 500
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 129 13,215,665,040 64,580
مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 729,946,800 3,600
مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 23 2,470,050,615 12,995
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 333,440,388 1,593
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 147,777,096 706

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته