آمار صادرات دی ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
10 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 123 15,690,324,649 63,506
10 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,769 221,738,240,767 898,410
10 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,623 312,773,139,654 1,256,912
10 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 882,100,281 3,538
10 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 93,737,552 376
10 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 46 5,549,809,005 22,683
10 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 1,464,234,000 6,000
10 مشهد بحرين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 30 3,739,530,000 15,000
10 مشهد کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 4,542,386,472 18,229
10 مشهد کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 681,003,315 2,732
10 مشهد کانادا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 311,627,500 1,250
10 مشهد سويس 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 46 5,654,607,490 23,115
10 مشهد سويس 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 173,382,405 709
10 مشهد چين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 249 29,936,319,350 124,390
10 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,607 214,456,792,416 876,712
10 مشهد چين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 596 72,401,965,000 298,000
10 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 2,120,822,071 8,536
10 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 137,882,035 565
10 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 214 26,173,217,000 107,000
10 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,622 306,577,876,700 1,243,500
10 مشهد فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,408,556,300 5,650
10 مشهد فرانسه 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 377 16,088,250,469 65,871
10 مشهد انگلستان (بريتانيا) 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,246,510,000 5,000
10 مشهد هند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 405,664,214 1,627
10 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 205 24,381,686,175 99,825
10 مشهد هند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 180 20,645,699,400 84,600
10 مشهد ایتالیا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 529 44,662,375,200 182,970
10 مشهد کره (جنوبي) 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 288,244,470 1,198
10 مشهد کره (جنوبي) 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 108,539,915 451
10 مشهد کویت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 119 15,310,386,650 61,650
10 مشهد کویت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 41 5,445,716,414 21,922
10 مشهد کویت 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 12,191,680,978 49,139
10 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 200 24,403,900,000 100,000
10 مشهد فيليپين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 632,389,800 2,550
10 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 77 9,288,461,192 37,383
10 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 43 4,844,398,554 19,802
10 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 192 21,941,817,826 88,549
10 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 112 15,474,807,600 63,280
10 مشهد سنگاپور 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 359,181,856 1,441
10 مشهد تايلند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,757,640,700 11,300
10 مشهد تايلند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 350,269,310 1,405
10 مشهد ايالات متحده 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 225,743,770 938
10 مشهد ايالات متحده 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 123,998,000 500
10 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 333 46,106,141,843 187,940
10 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 43 5,919,635,027 24,125

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته