آمار صادرات دی ماه 1399

ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
10 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 2,385,773,907 9,356
10 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 59 8,337,610,670 32,770
10 مشهد ازبکستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 12,810,900,000 50,000
10 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,266,170,382 4,959
10 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,916 444,007,310,270 1,739,490
10 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 2,001,131,619 7,824
10 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 291,098,214 1,137
10 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 119,868,330 470
10 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,317 656,242,131,690 2,571,433
10 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 420 54,130,000,575 212,050
10 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,521 288,393,004,196 1,129,874
10 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,672 477,543,478,362 1,872,341
10 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 127,808,500 499
10 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,440,591,800 5,650
10 مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 145,019,388 569
10 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 590 63,706,948,518 249,482
10 مشهد ايالات متحده زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 109,637,960 430
10 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 5,175,519,464 20,287
10 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 41 5,221,826,560 20,475
10 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 31 4,321,227,586 16,927
10 مشهد پاکستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,439,061,968 5,644
10 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 961,497,030 3,770
10 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 185 18,743,700,730 73,385
10 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 1,945,253,467 7,648
10 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 518 69,910,594,060 273,670
10 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6,966 856,522,932,209 3,353,069
10 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 357 51,373,110,844 201,762
10 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 26 3,280,966,891 12,835
10 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 738,258,210 2,882
10 مشهد صربستان و مونته نگرو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 503,718,117 1,983
10 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 1,056,976,295 4,135
10 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 132 18,243,653,269 71,340
10 مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,671,556,327 6,541
10 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 239 29,559,707,730 115,470
10 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 143 14,819,687,670 58,331
10 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 207 25,249,422,759 98,709
10 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 95 11,088,869,990 43,382
10 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 151 19,350,841,023 75,753
10 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 126,754,383 497
10 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 115 14,641,976,166 57,344
10 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 39 5,306,423,945 20,800
10 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 296 38,317,198,045 150,097
10 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 700 92,554,836,000 363,000
10 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 66 9,449,534,391 37,043
10 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 602,160,457 2,350
10 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 57 7,758,819,161 30,287
10 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 261,511,469 1,028
10 مشهد هلند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 2,870,188,700 11,300
10 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 60 7,190,210,400 28,200
10 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 238 30,439,976,485 118,805
10 مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 224 32,426,950,080 126,560
10 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,653 634,914,434,820 2,489,700

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته