آمار صادرات دی ماه 1397

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 808 926,439
انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 13 15,925
انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18,541 21,506,391
انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,500
زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,566 2,802,177

 

 

جزئیات آمار صادرات زعفران گمرک مشهد دی ماه 1397

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 388 468,555
استراليا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 3,435
بحرين مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 36 38,658
کانادا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 15,714
سوئيس مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 28 30,976
آلمان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 4,830
اسپانيا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 14,824
بريتانيا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 15,000
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 24,192
هند مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 324
کويت مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 84 96,931
موريس مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 4,350
هلند مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 6,000
عمان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 21,757
قطر مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 68 59,436
سوئد مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,200
سنگاپور مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 556
تايوان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,126
ويتنام مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 106 117,575
آلمان مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 6,250
اسپانيا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 4 4,625
بريتانيا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,550
کويت مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,500
امارات متحده عربي مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,011 7,227,847
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,336 1,633,110
استراليا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 7,200
بحرين مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 72 80,701
کانادا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,175
سوئيس مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,300
چين مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 601 860,370
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 149 164,200
اسپانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,258 4,889,300
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 47,200
بريتانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 12,240
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,711 1,810,640
ايتاليا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 987 864,575
ژاپن مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 85 93,500
کويت مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 46 58,652
قزاقستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,100
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 16,330
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 177 211,377
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 55 79,750
سنگاپور مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 7,700
ترکيه مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 13 17,859
تايوان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 122 165,900
ويتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,829 3,253,364
تايوان مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,500
امارات متحده عربي مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 699 692,770
اسپانيا مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,303 1,600,790
هنگ کنگ مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 296 345,570
ايتاليا مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 13,000
ژاپن مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 24,000
کويت مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 550
عمان مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 11,750
قطر مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 48 46,247
ويتنام مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 90 67,500
جمع کل 22,928 25,252,432

 

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته