آمار صادرات خرداد ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
3 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 520 53,196,077,263 259,466
3 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,563 152,254,398,249 743,067
3 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,629 162,801,827,488 794,114
3 مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 2,308,834,710 11,310
3 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 112 10,477,034,310 51,030
3 مشهد اتريش زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 115,339,665 565
3 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 51 5,253,909,640 25,592
3 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 615,885,000 3,000
3 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 1,872,147,600 9,096
3 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 22 2,311,624,000 11,260
3 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2,241 228,979,775,775 1,120,729
3 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 458 53,442,991,790 258,770
3 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,895 446,731,441,174 2,178,266
3 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 61 6,800,477,095 33,125
3 مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 1,290,793,750 6,250
3 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 232,679,430 1,130
3 مشهد دانمارک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 204,909,000 1,000
3 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,461 150,015,301,944 730,304
3 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,978 241,731,172,936 1,181,728
3 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 107 3,465,266,405 16,955
3 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 62 6,332,562,332 30,932
3 مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 133,383,954 651
3 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 11 1,280,404,378 6,278
3 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 210 21,445,494,900 104,900
3 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 761 87,492,563,117 428,273
3 مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 231,983,350 1,130
3 مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 300 25,093,030,500 121,500
3 مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 296,136,852 1,452
3 مشهد ژاپن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 576,161,575 2,825
3 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 142 14,550,010,046 70,892
3 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 23 2,398,888,027 11,671
3 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 509,605,372 2,468
3 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,193 137,905,296,276 673,932
3 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 101,975,500 500
3 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 233,375,510 1,137
3 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 64,955,338 316
3 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 92,793,340 452
3 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 306 31,785,441,683 155,753
3 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 252 22,825,005,210 111,810
3 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 1,591,570,480 7,760
3 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 826,001,550 4,050
3 مشهد ترکيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 666,340,250 3,250
3 مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 115,991,675 565
3 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 231,983,350 1,130
3 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 214 24,781,173,769 120,828
3 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 11 1,252,710,090 6,102
3 مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 307,363,500 1,500

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته