آمار صادرات خرداد ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 213 37,860,648,236 243,675
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,843 305,035,010,618 1,962,953
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 206 32,903,061,600 211,200
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 800 135,113,821,700 877,211
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 132 21,380,206,675 138,125
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 171 20,054,606,140 129,040
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 752,081,995 4,862
مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,642,332,450 10,450
مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 8,318,277,000 55,000
مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 256 43,555,916,800 281,600
مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,701,403,000 11,000
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 896 166,134,816,000 1,075,200
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 1,300,137,923 8,471
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 172,201,700 1,100
مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 966,706,250 6,250
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 3,757,128,000 24,000
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2,668 446,504,291,200 2,934,800
مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 907 148,779,463,240 983,920
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 156 20,604,900,600 138,600
مشهد فرانسه انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,839,427,250 11,750
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 3,117,254,558 20,080
مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 340,280,600 2,200
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 994 165,965,236,156 1,093,856
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 394 67,934,266,000 452,800
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,101 195,144,149,460 1,275,540
مشهد هند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 861,008,500 5,500
مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 100 16,815,260,000 110,000
مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 306,252,540 1,980
مشهد کره (جنوبي) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 129,925,320 840
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 175 29,658,533,046 191,102
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 37 6,275,122,474 40,254
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 1,055,286,750 6,750
مشهد مالزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 301,352,975 1,925
مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 40 6,346,604,000 44,000
مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 326,792,410 2,266
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 134 23,126,470,134 156,438
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 875 149,836,278,735 962,005
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 206 24,009,372,400 155,200
مشهد فيليپين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 958,067,640 6,120
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 157 28,352,794,916 181,164
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 58 9,914,468,040 63,615
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 9,467,962,560 60,480
مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 50 7,563,325,000 55,000
مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 30,253,300,000 220,000
مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 5,104,209,000 33,000
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 102 16,800,269,904 112,464
مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,878,564,000 12,000
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 696,028,500 4,500

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته