آمار صادرات تیر ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
4 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 805 89,370,280,278 419,389
4 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,017 113,877,109,033 520,832
4 مشهد امارات متحده عربي انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 1,282,436,340 5,824
4 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,154 127,773,393,382 580,366
4 مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 250 25,818,075,000 125,000
4 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 288 26,827,419,200 125,360
4 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 1,430,111,688 6,617
4 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 149,555,658 692
4 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 40 4,688,830,192 22,882
4 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 80 8,833,232,380 40,132
4 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 373,252,560 1,695
4 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,151,967,200 5,650
4 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 449,720,114 2,110
4 مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 127,852,200 600
4 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 622,307,808 2,826
4 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 172,123,560 840
4 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2,119 233,925,199,660 1,102,687
4 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 120 13,823,606,400 67,800
4 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,946 232,157,009,407 1,066,499
4 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 1,662,877,263 8,057
4 مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 9,582,736,000 47,000
4 مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 2,548,600,000 12,500
4 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 38 4,343,044,010 21,163
4 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 480 58,651,883,250 267,618
4 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,559 150,624,275,320 680,035
4 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 2,145,423,842 10,068
4 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 117,197,850 550
4 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 160 16,896,010,000 80,000
4 مشهد اندونزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 483,826,224 2,373
4 مشهد هند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 142,048,736 645
4 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 381,483,408 1,791
4 مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 601,757,688 2,824
4 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 280 23,042,369,050 103,150
4 مشهد ژاپن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 345,590,160 1,695
4 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 126 13,469,457,276 62,738
4 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 110 13,685,927,200 62,150
4 مشهد قزاقستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 50 7,370,083,775 33,469
4 مشهد سري لانکا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 40 5,901,289,400 26,799
4 مشهد ماکائو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 587 68,907,188,916 331,542
4 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 298 37,118,190,400 166,490
4 مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 203,888,000 1,000
4 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 275,191,736 1,250
4 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 26 3,312,856,875 14,875
4 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 1,783,612,224 8,748
4 مشهد فيليپين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 587,605,216 2,882
4 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 442 46,035,112,348 221,205
4 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 244 24,764,015,970 119,358
4 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 133 14,574,748,003 65,902
4 مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 229,948,540 1,080
4 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 29,040,310 130
4 مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 421,539,220 2,065
4 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 825,746,400 4,050
4 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 120,394,155 565
4 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 64 5,301,071,842 24,878
4 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 112 13,974,399,680 63,460

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته