آمار صادرات تیر ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 863 138,592,041,117 874,427
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,462 379,245,095,039 2,311,295
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,260 182,412,726,595 1,094,324
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,151 193,997,978,920 1,184,910
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 974 151,772,691,775 948,772
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 270 39,107,038,492 234,708
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 53 10,600,210,660 63,814
مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 1,680,458,616 10,050
مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 40 8,031,408,000 48,000
مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 188,761,378 1,096
مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 931,790,892 5,413
مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 37 3,204,864,647 18,771
مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 8,874,992,000 54,811
مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 570,535,200 3,503
مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 920,265,500 5,500
مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 272,339,718 1,582
مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 492 61,699,754,230 368,865
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 205 40,051,643,520 245,760
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 75 14,236,603,153 86,598
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 55 5,611,743,810 32,695
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 229 30,590,927,378 184,658
مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 993 174,499,846,500 1,074,372
مشهد اسپانيا انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 300 59,430,750,000 364,863
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,860 341,738,946,367 2,100,965
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 104 20,881,660,800 124,800
مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 871,651,000 5,351
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 830 144,274,580,860 914,780
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,185 372,506,098,660 2,304,935
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,498 223,117,069,270 1,366,148
مشهد اندونزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 1,299,690,038 8,270
مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 408,509,577 2,373
مشهد هند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 17,433,020,000 110,000
مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 3,681,062,000 22,000
مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 60 11,410,704,000 72,000
مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 285,267,600 1,751
مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 175,212,081 1,068
مشهد کره (جنوبي) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 130,674,760 790
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 230 37,179,213,685 230,752
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 220 39,599,303,304 240,961
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 21 3,802,577,109 22,911
مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 602,355,600 3,600
مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 276,603,360 1,760
مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 285,784,268 1,708
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 78 13,651,052,606 83,386
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 400 70,317,989,712 431,096
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 148 20,943,362,910 127,142
مشهد لهستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 1,003,926,000 6,000
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 171 25,986,448,466 160,062
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 539 61,310,721,700 371,643
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 235,741,500 1,500
مشهد فدراسیون روسيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,826,980,496 11,216
مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 291,792,555 1,695
مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 34,866,040,000 214,053
مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 19,074,893,520 117,107
مشهد ترکيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 432,192,750 2,750
مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 213,334,275 1,275
مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 66 7,819,893,195 48,495
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 96 16,664,401,350 105,102
مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 2,810,038,680 17,880
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 606,371,304 3,624

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته