آمار صادرات بهمن ماه 1401(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
1401 11 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 345 409,568
1401 11 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,064 1,178,721
1401 11 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,980 7,092,912
1401 11 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,032 1,145,716
1401 11 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 25,979
1401 11 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 706
1401 11 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 59,400
1401 11 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 27 32,493
1401 11 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 41 48,777
1401 11 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 234 277,635
1401 11 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 8,806
1401 11 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 29 34,865
1401 11 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 506 642,548
1401 11 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,853 7,146,698
1401 11 مشهد جمهوري چک زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 1,366
1401 11 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 17,131
1401 11 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 107 126,070
1401 11 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,548 4,710,082
1401 11 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 217 228,888
1401 11 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 120 110,560
1401 11 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 91 104,148
1401 11 مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,376
1401 11 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 693 819,674
1401 11 مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,078
1401 11 مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,911
1401 11 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 376 333,534
1401 11 مشهد اردن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 7,128
1401 11 مشهد ژاپن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 54 68,518
1401 11 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 153 185,481
1401 11 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 3,564
1401 11 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 138 171,623
1401 11 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 8,296
1401 11 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 6,933
1401 11 مشهد هلند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 6,415
1401 11 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 4,189
1401 11 مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,188
1401 11 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 309 351,708
1401 11 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 109 127,435
1401 11 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 43 52,033
1401 11 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 324 402,571
1401 11 مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 15,840
1401 11 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 6,636
1401 11 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 6,336
1401 11 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 66 78,692
1401 11 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 30 38,490

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته