آمار صادرات بهمن ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
11 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2,255 590,217,934,688 2,457,873
11 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,269 331,016,738,626 1,350,030
11 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 9,503 2,541,556,092,393 10,404,546
11 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 370,926,336 1,518
11 مشهد استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 268,787,200 1,100
11 مشهد بلژيک 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 2,295,360,900 9,300
11 مشهد بلژيک 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 2,665,580,400 10,800
11 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 5,287,704,922 21,548
11 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 183,264,000 750
11 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 108 32,368,545,000 135,000
11 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 2,463,434,688 10,082
11 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 27 7,311,396,400 29,700
11 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 41 11,417,565,700 46,600
11 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 120 34,585,700,788 143,730
11 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 500 139,746,400,000 580,000
11 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,484 567,523,442,200 2,311,150
11 مشهد فنلاند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 561,499,575 2,275
11 مشهد فرانسه 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 289 77,086,334,701 321,505
11 مشهد انگلستان (بريتانيا) 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 2,712,307,200 11,100
11 مشهد انگلستان (بريتانيا) 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 308,516,250 1,250
11 مشهد انگلستان (بريتانيا) 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 82,835,328 339
11 مشهد هند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 108 26,655,804,000 108,000
11 مشهد عراق 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 2,616,765,568 10,709
11 مشهد عراق 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 274,162,944 1,122
11 مشهد ایتالیا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 340 69,268,904,960 283,480
11 مشهد اردن 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 3,091,600,000 12,500
11 مشهد ژاپن 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 40 10,751,488,000 44,000
11 مشهد کویت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 4,104,316,560 16,980
11 مشهد کویت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 4,627,743,750 18,750
11 مشهد مالزي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 3,091,600,000 12,500
11 مشهد هلند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 299,708,750 1,250
11 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 3,438,852,473 14,294
11 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 476 113,919,276,800 460,600
11 مشهد لهستان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 123,664,000 500
11 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 23 6,930,048,600 28,800
11 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 108 32,368,545,000 135,000
11 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 24 5,663,464,400 23,200
11 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 5,994,175,000 25,000
11 مشهد سوئد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 2,637,437,000 11,000
11 مشهد سنگاپور 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,895,748,840 7,830
11 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 136 36,681,088,256 150,220
11 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 36 10,516,910,080 43,040
11 مشهد آفريقاي جنوبي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 814,482,900 3,300

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته