آمار صادرات بهمن ماه 1399

ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
11 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 49 6,183,153,578 27,046
11 مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 115,495,000 500
11 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 60 8,697,148,848 37,555
11 مشهد اتريش زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 70,865,018 290
11 مشهد اتريش زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 9 1,244,426,625 5,085
11 مشهد اردن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 588,932,500 2,500
11 مشهد اردن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 588,932,500 2,500
11 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 526 62,182,476,345 263,781
11 مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 11,071,931,000 47,000
11 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6,549 707,686,086,980 2,961,582
11 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 33 4,011,680,947 17,201
11 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 68,473,498 294
11 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 6,118,125,000 25,000
11 مشهد اسلواکي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 228,351,000 1,000
11 مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,483,596,447 6,497
11 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,577 304,854,964,200 1,281,925
11 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 655 81,505,273,383 346,730
11 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,248 335,811,187,687 1,434,328
11 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,503 303,294,710,290 1,294,988
11 مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 17 2,020,937,500 8,500
11 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 284,296,995 1,245
11 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,382,696,250 5,650
11 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 444 48,786,373,400 202,860
11 مشهد ايالات متحده زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 588,932,500 2,500
11 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 51 6,141,329,774 26,677
11 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 6,462,676,250 25,650
11 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 63 8,008,625,625 32,725
11 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 868,773,750 3,550
11 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 414,808,875 1,695
11 مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 829,617,750 3,390
11 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 4,724,123,800 19,970
11 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 30 2,979,408,270 11,730
11 مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 115,495,000 500
11 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,174,680,000 4,800
11 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,350 188,115,964,650 762,750
11 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,263 278,251,007,048 1,180,152
11 مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 356,074,875 1,455
11 مشهد ژاپن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 6,525,467,500 28,250
11 مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 232,232,967 1,017
11 مشهد سنگاپور انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,238,575,824 5,424
11 مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 2,525,718,918 10,868
11 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 35 4,914,933,975 19,875
11 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 47 5,713,665,500 23,368
11 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 820,756,530 3,506
11 مشهد صربستان و مونته نگرو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 449,002,138 1,906
11 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 1,091,130,383 4,599
11 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 15 1,839,945,040 7,946
11 مشهد فدراسیون روسيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 122,362,500 500
11 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,357,371,626 5,762
11 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 504 58,100,716,480 246,980
11 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 164 17,823,667,020 76,191
11 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 251 28,646,807,620 122,136
11 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 440 50,744,822,784 216,502
11 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 516,073,260 2,260
11 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 128 15,694,696,443 63,960
11 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 685,773,042 2,904
11 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 315 39,764,283,694 166,153
11 مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 522,037,400 2,260
11 مشهد موريس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 25 3,262,733,750 14,125
11 مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 430,921,172 1,887
11 مشهد نروژ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 266,197,490 1,130
11 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 850,512,720 3,530
11 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 248,885,325 1,017
11 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 2,547,646,940 10,622
11 مشهد هلند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 380,608,563 1,631
11 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 609 71,408,089,996 304,701
11 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,923 361,768,533,482 1,536,190

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته