آمار صادرات بهمن ماه 1397

 

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,063 1,133,354
انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 13 16,750
انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18,664 20,369,034
انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 5,000
زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,123 146,460

 

جزئیات آمار صادرات زعفران گمرک مشهد بهمن ماه ۱۳۹۷

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 601 644,579
استراليا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 6,618
بلژيک مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 13,750
بحرين مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 25 22,282
کانادا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 462
جمهوري چک مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,201
آلمان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 21,418
دانمارک مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 120
اسپانيا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 46,418
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,880
ايتاليا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,200
ژاپن مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,374
جمهوري کره مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 948
کويت مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 121 136,947
مالزي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 19,563
هلند مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 12,000
عمان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 77 85,155
لهستان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,201
قطر مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 118 104,801
ويتنام مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 8,436
بلژيک مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 1,875
آلمان مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 750
اسپانيا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 11 14,125
امارات متحده عربي مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,120 6,528,691
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,942 2,237,375
استراليا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 360
بلژيک مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 11,000
بحرين مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 14 16,400
سوئيس مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 2,750
جمهوري چک مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 240
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 19 20,900
اسپانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,139 4,530,775
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 382 382,400
بريتانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 550
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,946 2,200,430
مجارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 44,000
هند مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 13,350
عراق مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 44 48,312
ايتاليا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 304 334,400
کويت مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 84 97,724
هلند مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,100
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25 27,800
لهستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,200
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 192 192,650
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 62 74,400
سنگاپور مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 33,000
ترکيه مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 6,198
تايوان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 22,000
جمهوري متحده تانزانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,628
ويتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,266 3,537,400
اسپانيا مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 5,000
امارات متحده عربي مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,300
اسپانيا مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,092 141,960
فرانسه مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,300
هنگ کنگ مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 600
مجارستان مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,300
جمع کل 20,867 21,670,598

 

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته