آمار صادرات اسفند ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
12 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2,918 788,235,634,692 3,273,603
12 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,848 500,485,437,841 2,067,081
12 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,885 771,635,785,587 3,197,800
12 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 78 26,495,300,915 109,547
12 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18 6,785,595,390 27,965
12 مشهد استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 57 15,228,008,500 63,000
12 مشهد بلژيک 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 24 8,170,160,232 34,073
12 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 103 30,974,981,008 128,764
12 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 73 26,103,227,070 108,245
12 مشهد بحرين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 909,922,500 3,750
12 مشهد کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 604,202,304 2,516
12 مشهد کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 300,180,000 1,250
12 مشهد چين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 239 91,912,606,278 378,793
12 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 204 61,236,720,000 255,000
12 مشهد چين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 517 151,701,001,220 629,320
12 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 436,509,922 1,807
12 مشهد آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25 6,603,960,000 27,500
12 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 529,117,600 2,200
12 مشهد مصر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 531,949,000 2,200
12 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 320 112,951,648,028 465,574
12 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 152 52,188,301,680 215,080
12 مشهد اسپانيا 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 26 7,922,016,600 32,650
12 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,511 847,000,840,670 3,511,425
12 مشهد فرانسه 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 343,344,090 1,415
12 مشهد فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 6,003,600,000 25,000
12 مشهد فرانسه 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 820 175,716,372,000 728,000
12 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 219 65,537,228,724 270,094
12 مشهد هند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 345 84,335,692,800 350,000
12 مشهد عراق 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 605,552,208 2,496
12 مشهد ایتالیا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 200 68,668,818,000 283,000
12 مشهد ایتالیا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 294 55,082,968,280 229,180
12 مشهد ژاپن 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 585,800,704 2,432
12 مشهد ژاپن 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 39 9,365,616,000 39,000
12 مشهد کویت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 59 19,271,525,634 79,831
12 مشهد کویت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 794,877,600 3,300
12 مشهد کویت 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 35 9,364,140,520 38,736
12 مشهد موريس 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 37 9,179,298,180 37,830
12 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 1,938,741,540 7,990
12 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 909,922,500 3,750
12 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 545,953,500 2,250
12 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 129 38,286,159,916 158,092
12 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 264 68,766,498,000 284,400
12 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 229 60,032,421,311 248,598
12 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 114 32,901,034,242 136,246
12 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 182 49,390,786,182 203,923
12 مشهد سوئد 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 35 13,571,190,780 55,930
12 مشهد سوئد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 15,165,375,000 62,500
12 مشهد سنگاپور 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 763,958,100 3,181
12 مشهد ترکيه 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 4,025,452,864 16,712
12 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 602,180,000 2,500
12 مشهد ايالات متحده 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 460,009,908 1,898
12 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 7,754,966,160 31,960
12 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 2,401,440,000 10,000
12 مشهد آفريقاي جنوبي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 34 10,248,147,500 42,500

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته