آمار صادرات اسفند ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
1401 12 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 528 597,416
1401 12 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,274 1,324,416
1401 12 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,089 5,983,218
1401 12 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 540 588,720
1401 12 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 9,665
1401 12 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 9,699
1401 12 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 18,842
1401 12 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 60 74,130
1401 12 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 42 51,861
1401 12 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,375
1401 12 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 32 40,496
1401 12 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10,376 12,842,182
1401 12 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,283
1401 12 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 15 16,126
1401 12 مشهد دانمارک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,566
1401 12 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,340 4,746,605
1401 12 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 16,206
1401 12 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 4,870
1401 12 مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 13 16,679
1401 12 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,633
1401 12 مشهد يونان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 15 18,261
1401 12 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 208 239,200
1401 12 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 5,750
1401 12 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 2,706
1401 12 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 690 780,976
1401 12 مشهد اردن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 6,779
1401 12 مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,281
1401 12 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 81 98,178
1401 12 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 14 13,952
1401 12 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 198 250,832
1401 12 مشهد قزاقستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 60 69,000
1401 12 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 89 106,677
1401 12 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 252 296,600
1401 12 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 105 111,103
1401 12 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 203 228,842
1401 12 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 221 262,209
1401 12 مشهد صربستان و مونته نگرو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 4,170
1401 12 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 80 91,080
1401 12 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 103 116,113
1401 12 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 25,660

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته