آمار صادرات اردیبهشت ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
2 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 879 100,668,250,847 440,803
2 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 781 91,922,675,820 403,690
2 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 992 118,351,162,208 516,545
2 مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 100 13,078,168,000 56,500
2 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 410 38,995,860,544 169,819
2 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 877,486,099 3,891
2 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 578,680,000 2,500
2 مشهد بلغارستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 116,531,500 500
2 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 109 12,238,328,429 53,551
2 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 102 11,257,878,915 49,023
2 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 27 3,282,826,909 14,420
2 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 421,346,148 1,977
2 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 1,589,749,696 6,868
2 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 115,273,056 498
2 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,068 123,222,536,100 534,100
2 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 422 49,942,645,810 223,870
2 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,898 496,360,101,733 2,163,153
2 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 32 3,869,094,142 16,760
2 مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 987,487,931 4,237
2 مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 1,310,979,375 5,625
2 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 992 111,345,893,325 486,775
2 مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 21,312,400,000 100,000
2 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,313 137,673,855,043 595,161
2 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 107 12,272,809,340 53,820
2 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 205 15,406,111,270 66,765
2 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 2,468,189,044 11,581
2 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 662 76,765,447,768 331,362
2 مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 487 54,058,216,352 253,586
2 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 220 23,417,849,000 105,500
2 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 6,409,614,250 28,250
2 مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 184,565,384 866
2 مشهد کره (جنوبي) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 234,436,400 1,100
2 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 235 27,315,598,664 119,017
2 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 24 3,059,098,514 13,241
2 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 443,621,954 1,921
2 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 374 48,660,341,709 211,197
2 مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 250,972,012 1,113
2 مشهد مالزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 211,845,256 994
2 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 141,197,920 610
2 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 995,027,206 4,271
2 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 74 8,631,581,852 37,262
2 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 1,156,434,112 4,996
2 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 1,885,107,968 8,144
2 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 200 26,156,336,000 113,000
2 مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 669,377,546 2,950
2 مشهد سنگاپور انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 640,961,425 2,825
2 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 172,630,440 810
2 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25 2,750,131,050 12,525
2 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 2,014,618,270 8,904
2 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 149 18,351,898,294 83,932
2 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 14 1,802,209,428 8,136
2 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 42 5,508,053,920 23,730
2 مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 769,974,387 3,613
2 مشهد آفريقاي جنوبي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 120,415,060 565
2 مشهد آفريقاي جنوبي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 256,384,570 1,130

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته