آمار صادرات اردیبهشت ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 357 54,368,077,514 394,538
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 560 81,787,442,819 594,871
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 98 11,381,621,625 82,125
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 308 48,958,686,700 355,300
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 10,446,145,875 75,375
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 612,321,898 4,502
مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 25 4,125,450,000 30,000
مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 702,941,976 5,089
مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 80 12,216,248,000 88,000
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 148 24,309,532,800 177,600
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 65 9,899,382,724 72,057
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 27 4,117,305,110 29,954
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 381 56,940,466,968 418,651
مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,102 319,925,664,806 2,312,376
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,235 92,464,195,070 666,650
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 104 17,324,860,800 124,800
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 498,920,400 3,600
مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 166,306,800 1,200
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 499,197,578 3,602
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 372 58,903,802,400 429,600
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,300 506,640,487,000 3,684,160
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,858 451,784,170,640 3,282,320
مشهد اندونزي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 117,575,325 855
مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 319,189,653 2,347
مشهد کره (جنوبي) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 333,766,105 2,443
مشهد کره (جنوبي) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 278,307,455 2,045
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 89 13,359,429,678 97,601
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 139 20,909,243,668 152,498
مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 90,476,358 661
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 608,262,406 4,398
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 871 127,179,599,900 925,200
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 383 41,130,297,300 299,400
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 48 4,878,331,920 35,141
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 1,431,321,600 10,400
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 1,145,668,920 8,257
مشهد فدراسیون روسيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 225,848,700 1,650
مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 125 20,788,350,000 150,000
مشهد تايلند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,019,992,500 7,500
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 115 17,528,276,436 126,852

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته