آمار صادرات آذر ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
9 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 453 55,557,644,095 234,707
9 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,986 359,369,044,608 1,518,840
9 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,766 293,503,150,762 1,244,560
9 مشهد استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 584,113,208 2,427
9 مشهد استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 90,490,040 376
9 مشهد استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 5,896,925,000 25,000
9 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 769,902,528 3,264
9 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 65 8,151,800,250 34,125
9 مشهد بحرين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 73 8,617,142,500 36,500
9 مشهد کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 1,813,122,083 7,673
9 مشهد کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 330,864,483 1,400
9 مشهد کانادا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 30,451,460 129
9 مشهد چين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 943 112,308,516,148 474,057
9 مشهد چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 14,662 1,958,471,912,900 8,283,420
9 مشهد چين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6,848 788,004,828,257 3,330,781
9 مشهد آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 959,547,636 4,068
9 مشهد آلمان 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 2,954,425,000 12,500
9 مشهد آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 590,885,000 2,500
9 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 25,360,300,500 106,500
9 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,562 380,826,721,592 1,606,888
9 مشهد فرانسه 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 499,587,486 2,118
9 مشهد فرانسه 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 88 8,406,656,280 35,640
9 مشهد انگلستان (بريتانيا) 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,665,410,100 11,300
9 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 236,354,000 1,000
9 مشهد اندونزي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 601,662,500 2,500
9 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 474 50,642,807,220 215,010
9 مشهد ایتالیا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 82,723,900 350
9 مشهد ایتالیا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 84 11,234,192,190 47,460
9 مشهد ایتالیا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 558 53,140,589,090 224,710
9 مشهد کره (جنوبي) 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 153,468,432 648
9 مشهد کره (جنوبي) 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 918,640,306 3,824
9 مشهد کره (جنوبي) 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 165,783,800 700
9 مشهد کویت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 86 10,184,841,620 43,027
9 مشهد کویت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,756,815,000 7,500
9 مشهد کویت 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 105 12,297,705,000 52,500
9 مشهد قزاقستان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 25 3,345,280,250 14,125
9 مشهد نروژ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 66,651,828 282
9 مشهد عمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 87 10,660,605,358 45,104
9 مشهد عمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,402,170,105 5,932
9 مشهد عمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,563 183,109,493,250 774,750
9 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,253,868,970 5,338
9 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 59 7,027,529,297 29,896
9 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 114 11,948,062,267 50,636
9 مشهد سوئد 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 300 35,482,644,250 150,125
9 مشهد سنگاپور 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 633,509,400 2,700
9 مشهد سنگاپور 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 930,493,362 3,962
9 مشهد سنگاپور 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 292,802,500 1,250
9 مشهد سنگاپور 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 569,208,060 2,430
9 مشهد تايوان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 719,660,727 3,051
9 مشهد تايوان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 38 3,597,034,792 15,188
9 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 268 35,788,679,541 151,554
9 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 64 8,521,054,259 36,217
9 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 14 1,641,478,530 6,945

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته