آمار صادرات آذرماه 1397

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 822 1,195,211
انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 17 24,218
انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 25764 37,312,648
انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 3,625
زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 943 122,590

 

جزئیات آمار صادرات گمرک زعفران مشهد آذرماه 1397

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 465 677,452
اتريش مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,450
استراليا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 33 48,935
بحرين مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 29 41,858
سوئيس مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 5,800
جمهوري چک مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 232
آلمان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 31,104
اسپانيا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 28 40,571
فرانسه مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 725
بريتانيا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 10,774
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 26,970
اندونزي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 229
ايرلند مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,216
عراق مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 4,405
ايتاليا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 8,860
کنيا مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,305
جمهوري کره مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,903
کويت مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 24,708
لبنان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,421
موريس مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 8,700
مالزي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 8,367
هلند مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 1,450
نروژ مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 2,871
زلاندنو مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 9,048
عمان مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 27 38,651
قطر مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 77 110,778
سوئد مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 5,075
سنگاپور مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 11,963
ويتنام مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 41 60,141
آفريقاي جنوبي مشهد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 7,250
آلمان مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 87
اسپانيا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 15 21,953
بريتانيا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 561
ايتاليا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 747
سنگاپور مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 870
امارات متحده عربي مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,060 8,822,454
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,440 2,114,472
اتريش مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 348
استراليا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 21,315
بلغارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 7,250
بحرين مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 149 216,050
کانادا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,900
سوئيس مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 52 75,690
چين مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 706 1,023,700
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 108 156,310
اسپانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7,275 10,423,933
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 116 168,345
بريتانيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 942
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,136 6,008,651
مجارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 58,293
اندونزي مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 435
هند مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 61 88,450
ايتاليا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 436 638,907
اردن مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 7,250
ژاپن مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 14,500
کنيا مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 218
جمهوري کره مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 580
کويت مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 124 180,482
مراکش مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 145,000
موريس مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 2,900
مالزي مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 14,862
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 35 50,315
پاکستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 29,000
لهستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 1,450
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 326 472,192
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 300 435,290
سنگاپور مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 29,000
تاجيکستان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 5,800
ترکيه مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 725
تايوان مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 55 79,750
ويتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,148 6,014,890
سنگاپور مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 3,625
امارات متحده عربي مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 155 20,150
آلمان مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 520
اسپانيا مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 783 101,790
ايتاليا مشهد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 130
جمع کل 27,547 38,658,292

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته