آمار صادرات آذرماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 519 67,682,109,789 264,167
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,778 326,901,143,558 1,273,050
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,918 526,224,710,517 2,054,328
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 400 51,266,800,000 200,000
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,193 631,798,275,050 2,468,158
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 45 5,708,644,836 22,219
مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 68 9,128,093,600 35,600
مشهد بنگلادش زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 54 6,964,947,000 27,000
مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 1,873,925,865 7,335
مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 434,486,130 1,695
مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 82 10,887,282,853 42,677
مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 493,669,080 1,944
مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 430,436,775 1,695
مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 13 1,814,405,312 7,119
مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 256,334,000 1,000
مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 110 13,233,399,300 51,300
مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 510 65,365,170,000 255,000
مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 102 14,634,850,350 57,630
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,450 333,461,634,370 1,298,834
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 119 15,343,682,537 59,498
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 214,418,200 840
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 179 23,516,607,224 92,452
مشهد دانمارک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 179,348,656 706
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 824 105,611,068,310 412,006
مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 86,393,608 339
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,964 615,506,814,432 2,396,852
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 615 77,205,775,900 299,900
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 31 4,360,618,768 17,146
مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 976,283,342 3,833
مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 1,020,235,755 4,018
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 106 13,585,702,000 53,000
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 500 72,930,595,500 282,500
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,966 676,902,423,125 2,634,708
مشهد اندونزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 22 2,829,927,360 11,040
مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 294,784,100 1,143
مشهد ايرلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 180,314,739 699
مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 582,991,860 2,260
مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 274 27,052,941,680 104,880
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 129 16,991,586,107 66,499
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 308,933,737 1,205
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 337 45,369,628,374 175,856
مشهد سري لانکا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 184,560,480 720
مشهد ماکائو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 150 19,225,050,000 75,000
مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,540 214,799,947,280 839,690
مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 634,862,500 2,500
مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 584,124,120 2,260
مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 750,096,572 2,916
مشهد هلند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 114,579,984 451
مشهد هلند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,472,157,930 5,744
مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 466,073,210 1,830
مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 464,719,350 1,830
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,393,081,323 5,486
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 508 65,483,588,600 257,865
مشهد لهستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 200,581,355 782
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 292 35,196,490,155 137,204
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 162 18,178,602,550 70,605
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 92 12,237,384,870 47,730
مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,518,657,128 5,922
مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 264 38,308,237,039 148,978
مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,044,742,050 4,050
مشهد ترکيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 24 3,371,079,384 13,151
مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,460,310,300 5,650
مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 395,268,481 1,532
مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 220 25,090,765,350 97,250
مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 452 45,943,555,967 179,833
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 108 13,915,852,542 53,841
مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 930,463,200 3,600
مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 129,231,000 500
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 824,841,630 3,234

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته