آمار صادرات آبان ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
8 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 402 208,798
8 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,287 574,330
8 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,070 1,642,701
8 مشهد اتريش زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 5,085
8 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 21 10,710
8 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 452
8 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 1,559
8 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 4,379
8 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 9,987
8 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 80 40,000
8 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,695
8 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 1,135
8 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 500
8 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 832
8 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,571 877,258
8 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 15,640
8 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 21,496 11,723,474
8 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 362
8 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 15 7,987
8 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,934 2,194,165
8 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 565
8 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 2,802
8 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 15 8,475
8 مشهد هند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 190 76,950
8 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 525 257,245
8 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 2,093
8 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 68 30,420
8 مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 1,354
8 مشهد قرقيزستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,695
8 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 64 32,360
8 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 19 9,500
8 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 104 52,498
8 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 216 122,040
8 مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 500
8 مشهد موريس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 500
8 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,695
8 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 10,000
8 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,750 912,500
8 مشهد لهستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 1,130
8 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 145 67,159
8 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 153 76,694
8 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 156 82,356
8 مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 3,275
8 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 150 75,000
8 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,647
8 مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 8,475
8 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 115 48,402
8 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 864 344,204
8 مشهد اوگاندا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 500
8 مشهد ايالات متحده زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 830
8 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 129 73,235
8 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 8,588
8 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 1,630

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته