آمار صادرات آبان ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,534 198,036,186,483 765,000
مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,626 588,044,372,845 2,258,694
مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 625 77,631,457,822 273,713
مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3,739 496,785,701,625 1,906,085
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,335 167,018,475,840 639,778
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,135 268,067,762,000 857,475
مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 877,091,244 1,129
مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 52 6,675,660,300 26,000
مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 621,788,850 2,350
مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 89 11,559,293,679 44,244
مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 23 3,268,391,697 12,417
مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 289,977,210 1,130
مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 131,290,500 500
مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 786,028,605 2,500
مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6,305 909,506,655,423 3,485,153
مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,700 520,379,819,972 1,997,650
مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,094 304,399,631,424 1,060,674
مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 259 36,022,749,144 140,640
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 1,258,986,128 4,843
مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 1,723,786,250 6,608
مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,835 240,081,680,700 922,700
مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,751 233,185,795,200 901,700
مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,593 152,747,968,685 447,935
مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 3,968,865,000 15,000
مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,557,630,492 5,932
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5,087 727,009,897,397 2,784,969
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,893 957,366,216,040 3,563,775
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,474 454,322,028,249 1,478,692
مشهد اندونزي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 28 3,811,306,410 14,510
مشهد اندونزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 295,109,550 1,150
مشهد هند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 296,716,530 1,130
مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 300 27,628,824,000 107,750
مشهد ژاپن زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 376,970,373 1,469
مشهد کره (جنوبي) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 767,453,088 2,993
مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 500 65,586,076,460 252,564
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 148 19,710,918,419 75,667
مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 28 3,555,171,918 13,854
مشهد لبنان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 806,352,540 3,065
مشهد ماکائو زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,340 196,387,123,950 757,100
مشهد ماکائو انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 100 14,835,826,500 56,500
مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 535 77,539,905,954 113,000
مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 1,026,166,500 4,000
مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 826,685,184 3,224
مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,276,091,144 4,860
مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 75,984,294
مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 431 55,267,482,022 217,738
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 101 13,214,388,825 50,325
مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 1,084,167,200 4,520
مشهد فيليپين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 738,734,496 2,881
مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 131 17,019,054,667 66,036
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 166 21,323,485,185 83,290
مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 34 3,873,772,909 15,897
مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 837,896,795 3,202
مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 180,854,440 754
مشهد سنگاپور زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 256,416,000 1,000
مشهد تايلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 264,591,000 1,000
مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 217 27,604,631,690 106,402
مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 223 25,316,628,885 36,906
مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 133 16,804,770,901 68,693
مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 756,627,152 2,882
مشهد آفريقاي جنوبي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 124,618,176 486

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته