آمار صادرات مهر ماه ۱۳۹۷

نام تعرفه کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم امارات متحده عربی ۲۶۷ ۳۸۷.۴۱۵
سوئد ۹۳ ۱۳.۴۵۶
قطر ۷۳ ۱۰۵.۴۷۴
کویت ۳۵ ۵۰.۵۹۱
عمان ۴۷ ۶۸.۷۳۲
اسپانیا ۳ ۴۳۵۰
انگلستان ۲ ۳.۳۲۹
ویتنام ۲۸ ۴۰.۴۸۴
کانادا ۱ ۱.۶۰۳
استرالیا ۱۰ ۱۳.۹۴۱
عراق ۱۹ ۲۷۳۰۰
هنگ کنگ ۳۶ ۵۱.۷۱۳
دانمارک ۱ ۱۴۵۰
بحرین ۲۰ ۲۸.۸۸۴
ایالات متحده آمریکا ۰.۱۹۲ ۲۷۹
فیلیپین ۵ ۷.۳۹۵
لبنان ۵ ۶.۸۱۸
سوئیس ۴ ۵۸۰۰
نروژ ۳ ۴۳۵۰
فرانسه ۳ ۳.۹۱۵
اردن ۲ ۲.۵۰۴
صربستان ۲ ۳.۲۱۳
ایتالیا ۰.۴۳۲ ۶۲۶
تایوان ۸ ۱۲۱۸۰
آلمان ۳۶ ۵۲.۸۲۴
بلژیک ۱۴ ۲۰.۶۱۵
ترکیه ۱ ۸۹۹
انواع زعفران در بسته بندی۱۰-۳۰ گرم آماده برای خرده فروشی امارات متحده عربی ۳.۹۹ ۵.۷۸۵.۳۳۳
ویتنام ۱.۱۶۴ ۱.۶۸۷.۰۸۹
هنگ کنگ ۹۹۵ ۱.۴۴۲.۷۵۰
عمان ۱ ۱۱۶۰
فرانسه ۶ ۸.۶۸۵
تایوان ۶۲ ۸۷۲۶۰
عراق ۰.۲۸ ۴۰۶
قطر ۱۰۹ ۱۵۸.۷۵۹
استرالیا ۵ ۷.۳۹۵
انگلستان ۰.۲۵ ۳۶۲
سوئیس ۱ ۱۴۵۰
بلژیک ۵ ۷۸۳۰
آلمان ۴ ۵۸۰۰
کانادا ۰.۱۳ ۱۸۱
زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم هنگ کنگ ۲.۹۴۲ ۴.۲۶۵.۱۹۸
اسپانیا ۲.۹۳۲ ۳.۹۷۳.۶۲۰
امارات متحده عربی ۲.۲۴۶ ۳.۲۵۳.۸۴۲
افغانستان ۹۳۸ ۱.۴۲۵.۳۵۰
ویتنام ۱.۴۸۸ ۲.۱۵۷.۷۷۱
آلمان ۱۴۷ ۲۱۲۹۵۰
کویت ۲۴ ۳۴.۴۳۸
قطر ۶۴ ۹۱.۳۹۹
بلژیک ۴۰ ۵۸۰۰۰
هند ۲۳ ۳۳۳۵۰
ترکیه ۱ ۱.۳۰۵
سوئد ۲۰ ۲۹.۱۴۵
تایوان ۱۸۵ ۲۶۸.۶۱۳
انگلستان ۱ ۱۴۵۰
فرانسه ۱۴۹ ۲۱۵.۳۲۵
کانادا ۰.۲۵ ۳۶۳
هلند ۱۰۰ ۱۳۱۸۰۰
لبنان ۱۰ ۱۴۵۰۰
چین ۱۰ ۱۴۵۰۰
میانمار ۲ ۲۹۰۰
جمهوری کره ۲ ۲.۸۱۶
تایلند ۱ ۱۴۵۰
گرجستان ۱ ۱۴۵۰
بحرین ۱۱ ۱۵.۲۲۵
سوئیس ۲۵ ۳۵.۵۲۵
نروژ ۰.۲ ۲۹۰
انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی انگلستان ۱ ۱.۳۰۵
قطر ۲ ۲.۲۰۵
امارات متحده عربی ۰.۱۸ ۲۶۱
آلمان ۰.۰۵ ۷
کویت ۰.۰۷ ۱۰
صربستان ۰.۱۱۸ ۱۷۱
سوئیس ۱۰ ۱۳.۷۷۵
فرانسه ۲ ۲.۷۷۵
۱۸.۵۰۳ ۲۶.۵۲۵.۵۹۳