آمار صادرات آذرماه ۱۳۹۷

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۲۲ ۱,۱۹۵,۲۱۱
انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۷ ۲۴,۲۱۸
انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۵۷۶۴ ۳۷,۳۱۲,۶۴۸
انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۳,۶۲۵
زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۴۳ ۱۲۲,۵۹۰

 

جزئیات آمار صادرات گمرک زعفران مشهد آذرماه ۱۳۹۷

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۶۵ ۶۷۷,۴۵۲
اتریش مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۴۵۰
استرالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۳ ۴۸,۹۳۵
بحرین مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۹ ۴۱,۸۵۸
سوئیس مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۵,۸۰۰
جمهوری چک مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰ ۲۳۲
آلمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۱ ۳۱,۱۰۴
اسپانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۸ ۴۰,۵۷۱
فرانسه مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۷۲۵
بریتانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷ ۱۰,۷۷۴
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹ ۲۶,۹۷۰
اندونزی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰ ۲۲۹
ایرلند مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۲۱۶
عراق مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۴,۴۰۵
ایتالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸,۸۶۰
کنیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۳۰۵
جمهوری کره مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۹۰۳
کویت مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۷ ۲۴,۷۰۸
لبنان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۴۲۱
موریس مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸,۷۰۰
مالزی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸,۳۶۷
هلند مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۴۵۰
نروژ مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۸۷۱
زلاندنو مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۹,۰۴۸
عمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۷ ۳۸,۶۵۱
قطر مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۷ ۱۱۰,۷۷۸
سوئد مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۵,۰۷۵
سنگاپور مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸ ۱۱,۹۶۳
ویتنام مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۱ ۶۰,۱۴۱
آفریقای جنوبی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۷,۲۵۰
آلمان مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۸۷
اسپانیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۵ ۲۱,۹۵۳
بریتانیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۵۶۱
ایتالیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۷۴۷
سنگاپور مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۸۷۰
امارات متحده عربی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶,۰۶۰ ۸,۸۲۲,۴۵۴
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۴۴۰ ۲,۱۱۴,۴۷۲
اتریش مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۳۴۸
استرالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۵ ۲۱,۳۱۵
بلغارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۷,۲۵۰
بحرین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۴۹ ۲۱۶,۰۵۰
کانادا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۹۰۰
سوئیس مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۲ ۷۵,۶۹۰
چین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷۰۶ ۱,۰۲۳,۷۰۰
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۸ ۱۵۶,۳۱۰
اسپانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷,۲۷۵ ۱۰,۴۲۳,۹۳۳
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۱۶ ۱۶۸,۳۴۵
بریتانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۹۴۲
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴,۱۳۶ ۶,۰۰۸,۶۵۱
مجارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۰ ۵۸,۲۹۳
اندونزی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۴۳۵
هند مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶۱ ۸۸,۴۵۰
ایتالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۳۶ ۶۳۸,۹۰۷
اردن مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۷,۲۵۰
ژاپن مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱۴,۵۰۰
کنیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۲۱۸
جمهوری کره مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۵۸۰
کویت مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۲۴ ۱۸۰,۴۸۲
مراکش مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
موریس مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۹۰۰
مالزی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱۴,۸۶۲
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۵ ۵۰,۳۱۵
پاکستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰ ۲۹,۰۰۰
لهستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱,۴۵۰
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۲۶ ۴۷۲,۱۹۲
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰۰ ۴۳۵,۲۹۰
سنگاپور مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰ ۲۹,۰۰۰
تاجیکستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴ ۵,۸۰۰
ترکیه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۷۲۵
تایوان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۵ ۷۹,۷۵۰
ویتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴,۱۴۸ ۶,۰۱۴,۸۹۰
سنگاپور مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۳,۶۲۵
امارات متحده عربی مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵۵ ۲۰,۱۵۰
آلمان مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۵۲۰
اسپانیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۸۳ ۱۰۱,۷۹۰
ایتالیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۱۳۰
جمع کل ۲۷,۵۴۷ ۳۸,۶۵۸,۲۹۲