تماس با اتحادیه

آدرس: مشهد،خیابان امام رضا علیه السلام،نبش خیابان شهید حنایی ۱۲ (دانش شرقی) پلاک ۱/۳۳۸
کدپستی: ۹۱۶۶۷۷۵۸۹۸
شماره تماس: ۳۸۵۱۵۲۹۷ – ۰۵۱
شماره فکـس: ۳۸۵۱۵۲۲۷ – ۰۵۱
پست الکترونیک: info.saffronn@gmail.com