درباره‌ی اتحادیه

افزایش توان صادرات زعفران ایران از ۳ دهه قبل ، صادرکنندگان زعفران را بر آن داشت تا برای انسجام و یگانگی در جهت گسترش کمی و کیفی این محصول و رفع مشکلات پیش رو، تشکلی قانونی ایجاد نمایند.

با این هدف در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲اولین هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران تشکیل و با فراخوان عمومی برای ایجاد اتحادیه اقدام نمود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات روند تشکیل تا سال ۱۳۷۸ به طول انجامید و سرانجام در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۹ اساسنامه انجمن زعفران، جهت تصویب تقدیم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گردید .

اعضاء هیات موسس به این شرح مشخص گردید :

  • آقای غلامرضا میری
  • آقای سعید غفارزاده
  • آقای علی حسینی
  • آقای علی محمد شریعتی مقدم

اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران در سال ۱۳۷۹ رسماً فعالیت خود را شروع کرد.