آمار صادرات مرداد ماه ۱۳۹۷

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه
اسپانیا ۱ ۱۴۵۰ انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
کویت ۳ ۴۱۷۶
نیوزیلند ۲ ۲۹۰۰
امارات متحده آمریکا ۱ ۱۴۵۰
امارات متحده عربی ۳۲۶۸ ۴۷۳۸۱۰۷ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
ویتنام ۶۷۳ ۹۲۳۶۵۰
هنگ کنگ ۹۲۱ ۱۳۳۴۷۷۱
قطر ۱۶۷ ۲۴۱۹۴۷
تایوان ۶۱ ۸۷۷۲۵
بحرین ۱۰ ۱۴۵۰۰
کویت ۴ ۶۰۰۳
بلژیک ۱۰ ۱۴۵۰۰
جمهوری کره ۰.۳ ۴۳۵
آلمان ۰.۴ ۶۵۳
اسپانیا ۲۳۲ ۳۳۶۴۰۰
استرالیا ۰.۳ ۴۳۵
امارات متحده عربی ۲۲۲ ۳۲۱۹۴۱ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم

 

ایالات متحده آمریکا ۳ ۴۰۰۹
قطر ۱۰۳ ۱۴۹۶۰۵
کویت ۳۵ ۵۱۰۱۶
آلمان ۶۹ ۱۰۰۳۲۶
عمان ۷۸ ۱۱۲۴۶۱
ویتنام ۲۸ ۴۰۹۳۵
استرالیا ۱۴ ۱۹۷۵۲
سوئیس ۲۶ ۳۷۱۷۸
بحرین ۱۶ ۲۲۹۳۴
لبنان ۹ ۱۲۴۰۹
اسپانیا ۴ ۶۴۱۰
عراق ۸ ۱۱۴۵۵
بلژیک ۱۰ ۱۴۵۰۰
هنگ کنگ ۱ ۱۴۷۰
نیوزیلند ۳ ۴۰۲۳
فرانسه ۱ ۱۴۵۰
کانادا ۱ ۱۰۸۸
آفریقای جنوبی ۳ ۴۳۶۴
جمهوری کره ۱ ۷۸۸
جمهوری چک ۰.۳ ۴۲۱
امارات متحده عربی ۲۴۲۷ ۳۵۰۵۷۰۴  

زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم

اسپانیا ۳۴۴۱ ۳۸۶۹۶۴۴
هنگ کنگ ۱۹۵۲ ۲۸۲۹۹۶۵
افغانستان ۱۵۱۰ ۱۹۲۸۵۲۰
ویتنام ۱۰۲۱ ۱۴۸۰۰۱۵
فرانسه ۵۱ ۷۳۹۵۰
ایتالیا ۲۲۰ ۳۱۹۰۰۰
آلمان ۱۰۰ ۱۴۵۰۰۰
ایالات متحده آمریکا ۴۰ ۵۷۴۳۴
ترکیه ۶ ۷۹۷۵
سوئیس ۱۰ ۱۴۹۳۵
قطر ۱۰۴ ۱۵۱۱۶۳
تابوان ۶۸ ۹۷۸۷۵
بحرین ۵۹ ۸۵۵۵۰
استرالیا ۵۰ ۷۲۵۰۰
عمان ۵۷ ۸۲۲۸۷
بلژیک ۲۰ ۲۹۰۰۰
هند ۵ ۷۲۵۰
سنگاپور ۱۱ ۱۵۹۵۰
اتریش ۴ ۵۸۰۰
سوئد ۱۰۰ ۱۴۵۰۰۰
انگلستان ۱ ۱۱۶۰
کویت ۱۷ ۲۴۲۱۵
نیوزیلند ۳ ۳۶۲۵
جمع کل ۱۷۲۳۰ ۲۳۵۸۱۱۵۴