آمار صادرات شهریور ماه ۱۳۹۷

ارزش دلاری وزن خالص کشور مقصد نام تعرفه
۳۳۹.۲۵۴ ۲۳۴ امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
۱۵۲.۹۷۵ ۱۰۶ سوئد
۱۲۶.۰۱۰ ۸۷ قطر
۹۴.۰۱۲ ۶۵ کویت
۶۸.۲۵۸ ۴۶ عمان
۴۰.۴۷۷ ۲۸ اسپانیا
۲۶.۸۰۶ ۱۸ انگلستان
۱۱.۷۵۲ ۸ ویتنام
۱۰.۰۳۴ ۷ کانادا
۹.۹۰۶ ۷ استرالیا
۸.۸۳۹ ۶ عراق
۷.۸۳۰ ۵ هنگ کنگ
۷.۶۱۳ ۵ مالزی
۷.۵۵۲ ۵ بحرین
۶.۵۲۵ ۵ اسلواکی
۲.۱۷۵ ۲ اتریش
۱.۹۵۸ ۱ تایوان
۱.۴۵۰ ۱ آلمان
۱.۳۰۵ ۱ بلژیک
۲۸۲ ۰.۱۹ ترکیه
۳.۸۲۷.۱۰۱ ۲.۶۳۹ امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی۱۰-۳۰ گرم آماده برای خرده فروشی
۲.۸۰۷.۶۰۰ ۱.۹۳۶ ویتنام
۱.۸۹۸.۰۵۰ ۱.۳۰۹ هنگ کنگ
۳۳۳.۵۰۰ ۲۳۰ مراکش
۱۱۳.۸۶۱ ۷۹ افغانستان
۷۹.۷۵۰ ۵۵ تایوان
۷۲.۵۰۰ ۵۰ بحرین
۶۷.۷۸۷ ۴۷ قطر
۳.۶۱۱ ۲ استرالیا
۱.۵۷۳ ۱ انگلستان
۳۱۹ ۰.۲ کانادا
۳.۹۹۸.۳۷۵ ۲.۷۵۸ هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم
۲.۹۳۶.۹۰۸ ۲.۶۵۱ اسپانیا
۲.۸۹۱.۶۶۳ ۱.۹۹۴ امارات متحده عربی
۲.۷۵۷.۲۴۲ ۱.۹۰۲ افغانستان
۲.۴۴۱.۵۱۰ ۱.۶۸۴ ویتنام
۲۳۸.۳۲۲ ۱۶۴ آلمان
۱۰۴.۶۲۰ ۷۲ استرالیا
۱۰۳.۶۷۵ ۷۲ کویت
۶۳.۸۰۰ ۳۵ قطر
۳۳.۳۵۰ ۲۳ هند
۲۳.۹۲۵ ۱۷ ترکیه
۲۱.۷۵۰ ۱۵ سوئد
۲۱.۳۱۶ ۱۵ عمان
۲۰.۳۰۰ ۱۴ کانادا
۱۴.۵۰۰ ۱۰ مالزی
۱۱.۶۰۰ ۸ انگلستان
۳.۶۲۵ ۳ فرانسه
۳.۶۲۵ ۳ لهستان
۳.۲۶۳ ۲ بحرین
۲.۹۰۰ ۲ سوئیس
۷۲۵ ۱ اتریش
۳.۲۱۹ ۲ انگلستان انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی

 

 

۲.۹۰۰ ۲ اسپانیا
۲۹۶ ۰.۲ استرالیا
۲۵.۸۳۴.۱۷۴ ۱۸.۴۳۵ جمع