آمار صادرات زعفران؛ فروردین ماه ۱۳۹۶

کد کالا کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری
۹۱۰۲۰۱۰ ژاپن ۰/۱۹ ۳۲۵
زعفران خرد نشده و سائیده نشده آلمان ۵ ۷,۶۳۵
اسپانیا ۳ ۵,۱۱۱
استرالیا ۴ ۸,۳۹۳
امارات متحده عربی ۷۵ ۱۳۴,۲۵۱
ایالات متحده آمریکا ۲ ۴,۱۳۶
بحرین ۱۵ ۲۰,۴۳۹
بلژیک ۴ ۶,۱۴۳
سنگاپور ۱۲ ۱۸,۰۴۵
عراق ۵ ۷,۸۰۶
عمان ۲۴ ۵۴,۳۳۵
فرانسه ۲ ۳,۵۰۰
فیلیپین ۵ ۸,۶۱۹
قطر ۵۱ ۶۰,۲۵۳
کانادا ۰/۳۸ ۶۴۹
کویت ۳۰ ۴۵,۸۴۷
لهستان ۱ ۱,۱۳۴
هنگ کنگ ۳۷ ۴۳,۵۸۰
۹۱۰۲۰۳۰ استرالیا ۰/۱۲ ۲۳۲
زعفران خرد نشده و سائیده نشده امارات متحده عربی ۲۶۶۴ ۴,۰۰۷,۱۰۲
بحرین ۳۰ ۴۶,۷۷۰
بلژیک ۷ ۱۰,۳۶۷
تایوان ۹۰ ۱۲۰,۵۹۰
سنگاپور ۲۹ ۴۳,۳۷۱
عمان ۰/۳۵ ۶۳۸
قطر ۱۱۰ ۱۶۱,۶۲۸
کویت ۰/۲۵ ۳۹۰
هنگ کنگ ۱۳۵۱ ۱,۹۱۸,۶۱۰
۰۹۱۰۲۰۱۲ انواع پودر زعفران در بسته بندی اسپانیا ۱۹ ۳۱,۰۸۴
 کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی استرالیا ۰/۱۲ ۳۱۷
سنگاپور ۱ ۱,۵۴۵
۹۱۰۲۰۹۰ آلمان ۳۶ ۵۷,۵۸۱
زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم اسپانیا ۱۶۶۹ ۲,۰۵۲,۷۵۴
استرالیا ۴۶ ۷۱,۶۹۴
افغانستان ۱۱۵۱ ۱,۷۸۲,۵۶۰
امارات متحده عربی ۱۶۵۷ ۲,۱۲۹,۹۳۲
ایالات متحده آمریکا ۱ ۲,۱۱۲
ایتالیا ۱۴۰ ۱۸۹,۸۰۰
بلژیک ۱۷ ۲۶,۵۲۰
تایوان ۲۳ ۳۱,۲۰۰
سنگاپور ۱۰ ۱۵,۶۰۰
سوئد ۱۲۵ ۱۵۹,۲۵۰
سوئیس ۱۵ ۲۳,۴۰۰
عمان ۱۳۷ ۱۵,۲۰۲
فرانسه ۸۴ ۹۹,۸۴۰
قطر ۸ ۱۲,۴۸۰
کویت ۳۰ ۴۶,۸۰۰
هنگ کنگ ۱۶۲۷ ۲,۴۸۸,۳۵۶
هند ۲۰ ۳۱,۲۰۰
جمع کل ۱۱,۳۷۳ ۱۶,۰۰۹,۱۲۶