آمار صادرات زعفران؛ خرداد ماه ۱۳۹۶

کد کالا کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری
۹۱۰۲۰۱۰ آلمان ۱۴ ۲۱,۲۵۹
زعفران خرد نشده و سائیده نشده

 

 

 

 

 

 

 

اسپانیا ۳۳ ۵۳,۱۶۸
استرالیا ۴ ۸,۲۳۳
امارات متحده عربی ۲۱۶ ۳۶۷,۴۰۷
انگلستان ۱۰ ۱۶,۴۰۸
بحرین ۳۵ ۴۹,۴۲۳
بلژیک ۳ ۴,۸۷۵
صربستان ۱ ۱,۷۱۴
عراق ۰/۴۵ ۷۶۰
عمان ۲۷ ۵۳,۲۳۱
قرقیزستان ۱ ۱,۳۲۲
قطر ۶۵ ۸۷,۷۶۶
کانادا ۱۱ ۲۴,۳۹۵
لبنان ۲ ۳,۳۷۰
موریس ۷ ۱۱,۵۷۰
هنگ کنگ ۷۴ ۸۸,۱۶۸
هند ۱ ۱,۸۶۱
۹۱۰۲۰۳۰ آلمان ۱ ۱,۸۴۰
کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی استرالیا ۴ ۵,۸۴۲
امارات متحده عربی ۳۲۲۲ ۴,۸۱۷,۹۶۹
بحرین ۳۰ ۴۶,۷۷۰
تایوان ۱۵ ۱۸,۴۵۵
قطر ۱۲۵ ۱۷۴,۴۱۵
کانادا ۳ ۴,۱۳۹
لبنان ۰/۲۴ ۳۷۴
هنگ کنگ ۱۲۱۷ ۱,۹۰۱,۷۱۸
آلمان ۲ ۴,۴۰۰
اسپانیا ۱۰ ۱۶,۹۷۰
استرالیا ۰/۱۲ ۳۱۴
انگلستان ۱ ۱,۱۰۰
بحرین ۳ ۶,۶۰۰
کانادا ۰/۲۲ ۴۳۳
۹۱۰۲۰۹۰ چین ۲۰۴۰ ۳,۱۸۲,۴۰۰
زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم آلمان ۳۵ ۵۴,۶۰۰
اردن ۵ ۶,۸۵۰
اسپانیا ۲۵۶۷ ۳,۰۹۸,۳۴۴
استرالیا ۴۲ ۶۵,۸۲۱
افغانستان ۶۳۰ ۹۸۲,۸۰۰
امارات متحده عربی ۱۲۹۰ ۱,۶۷۵,۶۸۷
ایالات متحده آمریکا ۱۵ ۲۳,۴۸۹
ایتالیا ۸۲ ۱۲۷,۹۵۹
بحرین ۶۶ ۱۳,۵۷۸
بلژیک ۴۰ ۵۸,۳۰۰
تایوان ۱۵ ۲۳,۴۰۰
سنگاپور ۱۲ ۱۸,۷۲۰
سوئد ۱۲۲ ۱۸۹,۴۸۰
عمان ۹۰ ۴۱,۳۳۱
فرانسه ۱۶۳ ۲۰۰,۲۰۰
قطر ۲۱ ۳۶,۳۴۰
کانادا ۲۶۴ ۱۲,۹۹۶
کویت ۲۱ ۳۲,۰۰۶
مجارستان ۲۰ ۳۱,۲۰۰
مراکش ۱ ۱,۵۶۰
موریس ۱ ۱,۹۱۸
هلند ۱ ۱,۵۶۰
هنگ کنگ ۲۵۹۰ ۳,۹۶۵,۴۸۹
هند ۵ ۷,۸۰۰
ویتنام ۲۵ ۳۹,۰۰۰
 جمع کل: ۱۵,۳۰۱ ۲۱,۶۸۹,۰۹۷