آمار صادرات زعفران؛ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کدکالا کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری
۹۱۰۲۰۱۰ پاکستان ۴ ۱۰,۸۰۰
زعفران خرد نشده و سائیده نشده ژاپن ۲ ۲,۵۳۹
آلمان ۱۰ ۱۹,۵۷۹
اسپانیا ۶ ۸,۵۷۱
استرالیا ۲۴ ۵۱,۱۶۲
امارات متحده عربی ۳۰۹ ۵۱۰,۵۹۱
انگلستان ۵ ۹,۷۳۷
ایالات متحده آمریکا ۴ ۷,۴۰۵
ایتالیا ۲ ۳,۵۹۶
بحرین ۴۳ ۶۵,۳۱۲
برزیل ۰/۲۷ ۱,۴۳۱
بلژیک ۹ ۱۳,۶۷۳
جمهوری چک ۳ ۷,۰۷۶
سوئد ۰/۰۴ ۶۵
عمان ۳۱ ۵۸,۰۸۹
قطر ۸۷ ۱۶۸,۶۹۷
کانادا ۲ ۵,۲۹۷
کویت ۴۸ ۹۲,۴۲۱
لهستان ۱ ۲,۲۶۸
هنگ کنگ ۱ ۱,۰۹۵
۹۱۰۲۰۳۰ آلمان ۱ ۱,۵۰۸
زعفران خرد نشده و سائیده نشده استرالیا ۰/۱۲ ۲۳۶
امارات متحده عربی ۲۹۵۲ ۴,۴۱۱,۵۶۳
ایالات متحده آمریکا ۱ ۲,۳۰۰
بحرین ۳۱ ۴۹,۹۵۸
بلژیک ۸ ۱۰,۷۶۲
تایوان ۲۸ ۳۵,۲۷۱
سوئد ۰/۰۴ ۵۸
عمان ۰/۰۷ ۱۵۲
قطر ۵۶ ۸۶,۵۲۷
هنگ کنگ ۱۶۵۸ ۲,۵۰۱,۶۷۷
۰۹۱۰۲۰۱۲ انواع پودر زعفران در بسته بندی آلمان ۷ ۹,۶۸۴
 کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی اسپانیا ۲ ۳,۲۱۰
استرالیا ۰/۱۲ ۳۱۴
بحرین ۰/۰۵ ۱۰۰
استرالیا ۰/۰۶ ۳۵۶
بحرین ۰/۰۱ ۸
کویت ۰/۲۲ ۴۵۲
نیوزلند ۱ ۲,۰۳۲
۹۱۰۲۰۹۰ چین ۱۱۰۴ ۱,۷۲۲,۲۴۰
زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم آلمان ۲۴ ۳۷,۷۷۳
اردن ۳ ۴,۱۹۸
اسپانیا ۴۷۱۴ ۵,۱۴۶,۷۳۵
استرالیا ۲ ۳,۱۷۵
افغانستان ۱۱۴۶ ۱,۷۸۶,۶۲۴
امارات متحده عربی ۲۳۰۲ ۳,۲۱۸,۱۷۵
انگلستان ۸ ۱۲,۹۱۲
ایالات متحده آمریکا ۲۳ ۳۶,۶۹۵
ایتالیا ۲۰۸ ۳۲۴,۴۸۰
بحرین ۲ ۳,۲۹۸
تایوان ۳۹ ۴۶,۹۱۳
جمهوری کره ۱ ۱,۵۶۹
دانمارک ۱ ۱,۳۸۴
سوئد ۲۵۲ ۳۲۱,۵۶۰
سوئیس ۱۰۰ ۱۳۵,۳۰۰
عمان ۴۰ ۶۴,۱۳۸
فرانسه ۳ ۴,۶۷۸
قطر ۳۹ ۶۵,۳۱۲
کانادا ۴ ۶,۲۳۸
کویت ۷۳ ۱۲۹,۸۵۶
مالزی ۱ ۱,۵۵۹
مجارستان ۶ ۹,۳۶۰
نیوزلند ۱ ۷۶۰
هنگ کنگ ۱۵۴۸ ۲,۲۵۴,۷۴۶
هند ۲۲ ۳۴,۳۱۳
ویتنام ۱ ۱,۵۶۰
جمع کل ۱۷,۰۰۴ ۲۳,۵۳۱,۱۲۳