آمار صادرات بهمن ماه ۱۳۹۷

 

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۰۶۳ ۱,۱۳۳,۳۵۴
انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳ ۱۶,۷۵۰
انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۸,۶۶۴ ۲۰,۳۶۹,۰۳۴
انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴ ۵,۰۰۰
زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۲۳ ۱۴۶,۴۶۰

 

جزئیات آمار صادرات زعفران گمرک مشهد بهمن ماه ۱۳۹۷

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۰۱ ۶۴۴,۵۷۹
استرالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۶,۶۱۸
بلژیک مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳ ۱۳,۷۵۰
بحرین مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۵ ۲۲,۲۸۲
کانادا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰ ۴۶۲
جمهوری چک مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۲۰۱
آلمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹ ۲۱,۴۱۸
دانمارک مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰ ۱۲۰
اسپانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۹ ۴۶,۴۱۸
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۸۸۰
ایتالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۲۰۰
ژاپن مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۳۷۴
جمهوری کره مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۹۴۸
کویت مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲۱ ۱۳۶,۹۴۷
مالزی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۷ ۱۹,۵۶۳
هلند مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰ ۱۲,۰۰۰
عمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۷ ۸۵,۱۵۵
لهستان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۲۰۱
قطر مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱۸ ۱۰۴,۸۰۱
ویتنام مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷ ۸,۴۳۶
بلژیک مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۱,۸۷۵
آلمان مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۷۵۰
اسپانیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۱ ۱۴,۱۲۵
امارات متحده عربی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶,۱۲۰ ۶,۵۲۸,۶۹۱
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۹۴۲ ۲,۲۳۷,۳۷۵
استرالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۳۶۰
بلژیک مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱۱,۰۰۰
بحرین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۴ ۱۶,۴۰۰
سوئیس مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۲,۷۵۰
جمهوری چک مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۲۴۰
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۹ ۲۰,۹۰۰
اسپانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴,۱۳۹ ۴,۵۳۰,۷۷۵
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۸۲ ۳۸۲,۴۰۰
بریتانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۵۵۰
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۹۴۶ ۲,۲۰۰,۴۳۰
مجارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۰ ۴۴,۰۰۰
هند مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۲ ۱۳,۳۵۰
عراق مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۴ ۴۸,۳۱۲
ایتالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰۴ ۳۳۴,۴۰۰
کویت مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۴ ۹۷,۷۲۴
هلند مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱,۱۰۰
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۵ ۲۷,۸۰۰
لهستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۲۰۰
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۹۲ ۱۹۲,۶۵۰
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶۲ ۷۴,۴۰۰
سنگاپور مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰ ۳۳,۰۰۰
ترکیه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۶,۱۹۸
تایوان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰ ۲۲,۰۰۰
جمهوری متحده تانزانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۶۲۸
ویتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳,۲۶۶ ۳,۵۳۷,۴۰۰
اسپانیا مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴ ۵,۰۰۰
امارات متحده عربی مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۳۰۰
اسپانیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۰۹۲ ۱۴۱,۹۶۰
فرانسه مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۳۰۰
هنگ کنگ مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۰۰
مجارستان مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۳۰۰
جمع کل ۲۰,۸۶۷ ۲۱,۶۷۰,۵۹۸