آمار صادرات اسفند ماه ۱۳۹۶

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه
اسپانیا ۵ ۱۰۰۰۰ انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده خرده فروشی
امارات متحده عربی ۲ ۴۴۸۱
کانادا ۰.۳ ۶۶۵
آلمان ۰.۰۵۴ ۱۲۱
عمان ۱۲۵ ۲۵۰
اسپانیا ۱۵۷ ۲۶۸۴۷۱ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
استرالیا ۲۱ ۴۱۱۶۷
امارات متحده عربی ۵۳۱ ۸۹۸۵۱۰
ایالات متحده آمریکا ۳۰ ۵۳۳۶۶
ایتالیا ۴ ۸۲۷۵
آفریقای جنوبی ۷ ۱۱۶۱۶
آلمان ۱۴ ۲۳۹۳۶
بحرین ۲۸ ۳۸۴۹۷
بلژیک ۱ ۱۷۶۷
تایوان ۵ ۸۰۲۴
جمهوری چک ۰.۰۷۵ ۱۳۷
جمهوری کره ۲ ۳۶۴۶
رومانی ۱ ۱۸۰۸
ژاپن ۲ ۲۹۴۴
سوئد ۱ ۱۵۴۳
سوئیس ۲ ۳۸۱۲
عمان ۲۰ ۳۴۹۴۵
قطر ۱۶۷ ۲۰۵۸۴۱
کانادا ۱۱ ۲۱۲۰۲
لهستان ۷۱ ۱۱۶۵۰۰
مجارستان ۰.۰۷۵ ۱۳۹۴
نیوزلند ۳ ۵۷۰۰
ویتنام ۲ ۴۳۶۸
هنگ کنگ ۷۶ ۶۰۰۰۸۹۵
اسپانیا ۶۷۴۰ ۶۰۶۶۴۲۶ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم

 

استرالیا ۴۲ ۶۵۲۵۹
افغانستان ۱۵۴۸ ۲۴۱۴۸۸۰
امارات متحده عربی ۱۰۸۲ ۱۶۵۴۴۳۸
ایالات متحده آمریکا ۴۷ ۶۵۷۴۴
ایتالیا ۱۸۴ ۲۸۶۸۱۳
آفریقای جنوبی ۱ ۲۰۰۰
آلمان ۶۷ ۸۳۳۹۵
بحرین ۲ ۳۱۲۰
بلژیک ۲۰ ۲۲۶۰۰
تایلند ۳ ۴۶۸۰
تایوان ۴۵ ۶۲۴۰۰
جمهوری کره ۱ ۱۰۹۲
چین ۸۶۴ ۱۳۴۷۸۴۰
سنگاپور ۱۵ ۲۳۴۰۰۰ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم
سوئد ۲۰۲ ۳۱۵۰۷۶
عمان ۲۳ ۳۵۸۸۰
قطر ۱۳۰ ۱۸۵۵۷۷
کانادا ۱ ۷۸۰
کویت ۶۴ ۱۰۰۲۹۴
لهستان ۱ ۱۱۷۰
مجارستان ۲۰ ۳۱۲۰۰
مراکش ۵۰ ۷۸۰۰۰
ویتنام ۸۰۶ ۱۲۳۰۷۳۶
هلند ۱۰ ۱۵۶۰۰
هند ۲ ۳۱۲۰
هنگ کنگ ۳۹۵۶ ۶۰۰۰۸۹۵
استرالیا ۰.۳ ۵۲۵ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
افغانستان ۷۵ ۱۱۶۹۲۵
امارات متحده عربی ۳۶۸۸ ۵۵۳۵۴۸۲
آلمان ۰.۲ ۳۱۲
تایوان ۲۵ ۳۲۰۷۳
جمهوری کره ۲ ۲۷۰۰
قطر ۰.۳ ۶۶۵
مراکش ۱۷۵ ۲۱۱۲۰۰
ویتنام ۶۴۶ ۹۵۴۲۳۲
هنگ کنگ ۲۱۳۰ ۳۲۰۷۲۸۰
۲۴۰۷۴۰۰۰ ۳۲۳۵۰۳۳۹ جمع کل