آمار صادرات اردیبهشت ماه۱۳۹۷

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه
آلمان ۴ ۶۲۲۱ پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم
اسپانیا ۱۴ ۲۴۰۷۵ انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
آلمان ۳ ۵۰۴۰
ویتنام ۲ ۳۵۷۰
قطر ۱ ۲۵۰۲
استرالیا ۲۲۳
عمان ۱۵۵
امارات متحده عربی ۴۱۷۱ ۶۱۲۸۳۱۶ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
هنگ کنگ ۱۷۳۵ ۲۵۰۶۹۷۱
ویتنام ۴۳۸ ۶۰۹۲۴۵
قطر ۴۲۶ ۵۶۸۱۰۴
تایوان ۱۳۲ ۱۷۹۶۵۹
بحرین ۴۶ ۷۱۷۷۹
آلمان ۷ ۱۱۳۰۳
بلژیک ۵ ۸۴۱۹
کویت ۲ ۳۴۲۹
چین ۲ ۳۴۵۰
عمان ۲ ۲۱۳۲
مالزی ۱ ۹۰۰
استرالیا ۴۷۷
جمهوری کره ۵۴۰
جمهوری چک ۳۱۱
ایالات متحده آمریکا ۱۷۷
ایالات متحده عربی ۳۹۸ ۶۶۰۷۹۷ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
قطر ۱۵۴ ۲۳۹۶۵۳
کویت ۸۳ ۱۳۸۶۸۳
عمان ۷۴ ۱۲۲۶۷۷
آلمان ۱۴ ۵۱۴۱۵
انگلستان ۱۳ ۲۳۹۵۲
تایوان ۸ ۲۱۸۴۳
اسپانیا ۵ ۱۴۱۹۶
بحرین ۳۵ ۹۵۶۸
ایالات متحده آمریکا ۵ ۹۸۰۹
فیلیپین ۵ ۸۶۱۹
استرالیا ۴ ۷۳۷۲
بلژیک ۴ ۶۴۹۰
آفریقای جنوبی ۴ ۷۰۳۰
اسلواکی ۳ ۵۶۵۵
هنگ کنگ ۳ ۷۳۳۰
ویتنام ۲ ۳۰۶۸
هلند ۱ ۱۶۹۵
اردن ۱ ۱۸۲۵
ایتالیا ۱ ۱۶۹۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
سوئیس ۱ ۱۴۰۰
لبنان ۱ ۱۲۴۷
مالزی ۱ ۹۵۰
جمهوری چک ۹۸۲
جمهوری کره ۵۰۵
اسپانیا ۵۵۳۳ ۶۶۳۲۴۱۶ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم
هنگ کنگ ۵۰۹۲ ۷۷۶۶۱۱۹
افغانستان ۲۲۳۴ ۳۴۵۶۷۸۵
امارات متحده عربی ۱۵۱۲ ۲۲۰۴۲۷۵
ویتنام ۱۴۶۸ ۲۲۸۹۸۴۶
قطر ۵۷۲ ۸۷۸۱۶۴
سوئد ۵۰۸ ۷۹۳۰۰۰
ایتالیا ۳۶۵ ۵۶۹۴۰۰
فرانسه ۱۳۹ ۱۶۰۶۸۰
تایوان ۱۲۸ ۱۶۷۷۰۰
کویت ۱۰۰ ۱۵۴۱۸۴
ژاپن ۵۰ ۷۸۰۰۰
عمان ۴۴ ۶۷۹۸۰
ایالات متحده آمریکا ۴۱ ۶۱۸۷۱
بلژیک ۲۵ ۲۷۸۰۰
آلمان ۲۵ ۳۸۹۸۸
بحرین ۱۰ ۱۵۲۴۵
سوئیس ۸ ۱۲۴۸۰
کانادا ۳ ۳۹۰۰
انگلستان ۱ ۷۲۰
جمع کل ۲۵۶۶۹۰۰۰ ۳۶۸۸۲۶۵۸