آمار صادرات آبان ماه ۱۳۹۷

نام تعرفه کشور مقصد وزن خالص (kg) ارزش دلاری
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم امارات متحده عربی ۳۶۲ ۸۰۹۶۰۲
سوئد ۲ ۳۵۳۱
قطر ۸۴ ۱۷۴۴۴۵
کویت ۳۶ ۷۱۱۸۸
عمان ۱۷ ۴۷۸۲۵
اسپانیا ۱ ۱۸۷۹
انگلستان ۱۲ ۱۷۴۸۲
ویتنام ۳۷ ۷۰۴۵۲
جمهوری چک ۱ ۷۵۱
استرالیا ۷ ۱۸۹۵۸
هند ۰/۰۷ ۱۰۲
هنگ کنگ ۲۴ ۴۱۳۴۷
اتریش ۲ ۴۴۳۸
بحرین ۲۴ ۳۵۰۲۶
ژاپن ۲ ۵۷۱۰
فیلیپین ۵ ۱۵۰۹۸
لبنان ۱ ۱۰۸۷
افغانستان ۷۲ ۲۰۵۱۳۴
آلمان ۱۴ ۳۹۶۷۱
ترکیه ۰/۰۰۶ ۹
انواع زعفران در بسته بندی۱۰-۳۰ گرم آماده برای خرده فروشی امارات متحده عربی ۳۵۷۵ ۸۱۳۳۷۱۷
ویتنام ۹۴۲ ۲۴۲۲۶۶۳
هنگ کنگ ۸۴۶ ۱۷۲۵۳۹۵
بحرین ۳۰ ۸۶۸۲۹
سوئد ۵ ۷۲۵۰
تایوان ۴۹ ۱۲۲۳۴۴
اسپانیا ۱ ۱۴۲۵
قطر ۲۶ ۷۶۷۰۶
استرالیا ۰/۳ ۸۸۸
آلمان ۱ ۲۸۹۴
زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم هنگ کنگ ۸۳۶۷ ۱۹۶۹۸۰۴۴
اسپانیا ۶۰۸۸ ۱۰۳۶۰۶۱۱
امارات متحده عربی ۴۵۷۹ ۱۰۱۵۴۹۲۵
افغانستان ۲۱۷۰ ۴۵۸۶۶۵۷
ویتنام ۳۹۶۶ ۷۶۹۳۹۲۳
آلمان ۴۱ ۸۸۶۴۵
کویت ۱۲۹ ۳۶۹۸۷۷
قطر ۱۱۵ ۲۳۸۴۹۷
ماکائو ۳۰ ۴۳۵۰۰
هند ۴۲ ۶۰۹۰۰
ترکیه ۶ ۱۸۳۴۴
سوئد ۴۵۴ ۱۲۵۵۳۵۸
تایوان ۳۰ ۸۸۷۶۰
انگلستان ۰/۱۵ ۳۶۲
ایتالیا ۲۷۸ ۷۹۱۹۳۴
عمان ۱۰ ۲۸۲۰۶
کانادا ۲ ۵۷۸۹
لبنان ۰/۲۵ ۳۶۲
مراکش ۱ ۱۴۵۰
نیجریه ۰/۰۲ ۲۹
سوئیس ۱۰ ۲۸۹۴۳
نروژ ۲ ۵۹۱۷
انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی اسپانیا ۱۵ ۴۲۴۸۹
سوئد ۰/۲ ۲۹۰
امارات متحده عربی ۰/۰۵۴ ۱۵۴
آلمان ۴ ۱۰۶۳۶
کویت ۰/۳ ۸۶۸