آمارصادرات فروردین ماه ۱۳۹۷

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه کالا
فرانسه ۶ ۱۰۲۰۰ پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم
تایوان ۱ ۱۷۲۸
اسپانیا ۱۰ ۲۰۰۰۰ انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
نیوزلند ۲ ۳۵۰۰
بحرین ۰.۴۲۳ ۷۰۷
امارات متحده عربی ۳۱۱۴ ۴۵۲۶۳۹۵ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
ویتنام ۳۹۰ ۵۷۸۴۳۰
هنگ کنگ ۲۲۶ ۳۳۹۰۸۳
تایوان ۱۱۸ ۱۴۷۹۷۳
بحرین ۴۰ ۵۲۵۰۰
قطر ۲۰ ۲۶۲۵۰
بلژیک ۵ ۹۵۰۰
کویت ۵ ۷۷۹۵
نیوزلند ۱ ۱۰۸۰
استرالیا ۰.۳ ۵۱۰
انگلستان ۰.۲ ۳۶۰
امارات متحده عربی ۲۲۶ ۳۷۹۴۱۸ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
بحرین ۸۱ ۱۰۷۱۰۶
عمان ۲۳ ۳۸۶۵۰
قطر ۲۳ ۲۷۸۱۳
کویت ۱۹ ۳۳۰۶۰
بلژیک ۱۱ ۲۱۷۰۷
انگلستان ۱۱ ۱۸۵۹۲
آفریقا ۷ ۱۲۷۳۸
اسپانیا ۷ ۱۲۵۵۳
فرانسه ۶ ۱۱۴۰۰
استرالیا ۶ ۱۱۶۵۲
هلند ۵ ۸۸۸۸
فیلیپین ۵ ۸۶۱۹
سوئیس ۲ ۴۲۰۵
آلمان ۲ ۳۶۳۴
هنگ کنگ ۲ ۳۴۲۴
اتریش ۱ ۲۴۶۳
صربستان ۱ ۱۹۲۷
نیوزلند ۱ ۱۴۵۸
ویتنام ۰۴۹۸ ۸۴۲
آذربایجان ۰۳۸۴ ۸۱۳
ایتالیا ۰.۲ ۳۲۵
جمهوری چک ۰.۱۲ ۳۸۸
اسپانیا ۲۴۸۹ ۳۱۳۸۹۵۶ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم
هنگ کنگ ۲۳۰۹ ۳۰۷۹۹۴۲
امارات متحده عربی ۱۰۰۵ ۱۴۴۹۰۴۰
افغانستان ۱۰۰۱ ۱۵۱۴۰۴۵
ویتنام ۳۹۲ ۶۱۰۸۹۶
هند ۲۰۰ ۳۱۲۰۰۰
فرانسه ۱۵۰ ۱۷۶۸۶۹
 عمان ۶۶ ۱۰۲۱۸۰
آلمان ۶۵ ۸۹۴۱۷
ایتالیا ۶۰ ۹۳۶۰۰
ایالات متحده آمریکا ۲۴ ۳۷۱۵۶
تایوان ۲۳ ۲۷۳۰۰
بحرین ۸ ۱۲۴۸۰
نیوزلند ۶ ۱۰۲۰۰
آفریقا ۵ ۷۵۰۰
انگلستان ۴ ۶۱۴۱
مراکش ۲ ۳۱۲۰
اتریش ۲ ۲۶۱۸
کانادا ۱ ۱۷۱۶
عراق ۱ ۱۴۶۳
آذربایجان ۱ ۹۰۱
قطر ۱ ۷۸۰
جمهوری چک ۰.۱ ۱۳۸
جمع کل ۱۲۱۹۴۰۰۰ ۱۷۱۱۶۱۹۸